Z wielkim bólem zawiadamiamy o śmierci Marka Wasiaka, prezesa Zarządu Fundacji „Zawsze Warto”, naszego Przyjaciela, spiritus movens większości projektów.

Angażując się w tak wiele przedsięwzięć, Marek ciągle powtarzał, że „zawsze warto”.
Warto być przyzwoitym, warto służyć innym, warto tworzyć coś, co drugiemu człowiekowi przyniesie radość i pożytek, warto promować młodych zdolnych, warto szanować przeszłość dla przyszłości.

Tak Marku, masz rację, zawsze warto…