Fundacja „Zawsze Warto” ogłasza drugą edycję konkursu grantowego dla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

Termin składania wniosków: 30 stycznia 2021

Kwota przeznaczona do rozdziału: 1000,00 PLN.
Minimalna kwota dofinansowania 300,00 PLN maksymalna 1000,00 PLN.

Środki pozyskane w konkursie mogą być przeznaczone na każdy uzasadniony wydatek związany z realizacją projektu poza kosztami osobowymi.
Środki od sponsorów, darczyńców (wkład własny) mogą być wydane na dowolny, uzasadniony merytorycznie i organizacyjnie cel w ramach realizowanego projektu, w tym koszty osobowe, nagrody finansowe.
Wkład finansowy własny wnioskującego / wnioskujących: nie mniej niż 20% wartości projektu.

Termin realizacji projektu: do końca listopada 2021
Termin rozliczenia projektu: do 15 grudnia 2021

Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: biuro@zawszewarto.pl

Kapituła Konkursu:
Adam Radzikowski – Przewodniczący Rady Programowej Fundacji „Zawsze Warto”
Marek Wasiak – Prezes Zarządu Fundacji „Zawsze Warto”
Ewa Rosicka – Wiceprezes Fundacji „Zawsze Warto”
Elżbieta Marczyk – Dyrektor POSM II st. im. F.Chopina w Krakowie

Ogłoszenie wyników konkursu: 15 lutego 2021

Grant „Zawsze Warto” – wniosek doc. Grant „Zawsze Warto” – wniosek pdf.