Stypendium „Jaskółki” im. Damiana Płucienniczaka to niezwykła inicjatywa podjęta w nadzwyczajnych okolicznościach.
To inicjatywa młodzieży-laureatów Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”, kolegów Damiana wsparta przez Fundację „Zawsze Warto”.

Jest wyrazem szczególnej wrażliwości oraz pamięci o nieobecnym już wśród nas Koledze, laureacie 2017.
To również idea wspierania tych z grona laureatów, którzy takiej pomocy będą potrzebowali.

Darowizny na rzecz stypendium „Jaskółki” prosimy przekazywać na poniższe konto:
34 86190006 0010 0201 0012 0002

List inicjatorów Stypendium „Jaskółki”
List wspierający Prezesa Fundacji
Zasady przyznawania stypendium

Informacja finansowa

Informujemy, że środki stypendialne gromadzone są na wydzielonym koncie fundacji.
Na koniec grudnia 2020 kwota zgromadzonych środków wynosiła: 3500,00 PLN