Stypendium „Jaskółki” im. Damiana Płucienniczaka to niezwykła inicjatywa podjęta w nadzwyczajnych okolicznościach.
To inicjatywa młodzieży-laureatów Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”, kolegów Damiana wsparta przez Fundację „Zawsze Warto”.

Jest wyrazem szczególnej wrażliwości oraz pamięci o nieobecnym już wśród nas Koledze, laureacie 2017.
To również idea wspierania tych z grona laureatów, którzy takiej pomocy będą potrzebowali.

List inicjatorów Stypendium „Jaskółki”
List wspierający Prezesa Fundacji
Zasady przyznawania stypendium