prof. Leszek Balcerowicz
104. Herbaciarnia Naukowa – 6.04.2017

Sabina Baral
98. Herbaciarnia Naukowa – 2.06.2016

dr Tadeusz Zygmunt Bednarski
10. Herbaciarnia Naukowa – 8.01.2009

Kalina Błażejowska
85. Herbaciarnia Naukowa – 5.03.2015

ks. dr hab. Roman Bogacz
63. Herbaciarnia Naukowa – 3.01.2013

ks. Adam Boniecki
100. Herbaciarnia Naukowa – 3.11.2016

Wojciech Bonowicz – poeta, publicysta, dziennikarz
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Twórca wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w rozmaitych konkursach.
Autor tomików poetyckich: Wybór większości, Hurtownia ran, Wiersze ludowe, Pełne morze, Hurtownia ran
i Wiersze ludowe, Wybór większości i Wiersze z okolic, Polskie znaki, Echa, Druga ręka, a także książek biograficznych o ks. Józefie Tischnerze, książek dla dzieci oraz wywiadów-rzek (m.in. z Janiną Ochojską, ks. Michałem Hellerem i Wojciechem Waglewskim). Wydał tom miniesejów Sto lat. Książka życzeń.
W jednym z wywiadów Poeta powiedział o sobie:
„Staram się, aby słowa w moich wierszach odetchnęły. Może nie mają u mnie takiej frajdy, jak u innych poetów, ale przynajmniej nie czują się wykorzystywane.”

119. Herbaciarnia Naukowa – 6.12.2018

Andrzej Byrt
127. Herbaciarnia Naukowa – 9.01.2020

prof. Andrzej Chwalba
61. Herbaciarnia Naukowa – 8.11.2012
87. Herbaciarnia Naukowa – 23.04.2015

dr Teresa Chylińska
18. Herbaciarnia Naukowa – 3.12.2009

Mieczysław Czuma
62. Herbaciarnia Naukowa – 6.12.2012

Anna Dymna
40. Herbaciarnia Naukowa – 15.09.2011

prof. Czesław Dźwigaj
96. Herbaciarnia Naukowa – 7.04.2016

prof. dr hab. Bolesław Faron
81. Herbaciarnia Naukowa – 6.11.2014

Andrzej Franaszek
34. Herbaciarnia Naukowa – 17.03.2011

Krzysztof Globisz
19. Herbaciarnia Naukowa – 7.01.2010

dyr. Zofia Gołubiew – urodzona w Krakowie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 1974 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie. W latach 1996-2000 była wicedyrektorem tego Muzeum, a w latach 2000-2015 dyrektorem naczelnym. W latach 2000-2003 była prezesem Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich, a w latach 2000-2005 wiceprezesem Zarządu Fundacji Kioto-Kraków. Jest członkiem m.in.  Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Zarządu Międzynarodowego Triennale Grafiki, Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz kilku rad i stowarzyszeń. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Gloria Artis”, Orderem Księżnej Olgi (Ukraina), Orderem Oficera Zasługi Królestwa Norwegii oraz licznymi nagrodami, m.in. Ministra Kultury i Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. (a)

24. Herbaciarnia Naukowa – 8.04.2010

Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka, od 12 lat związana z kancelarią Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spk., w której od czterech lat odpowiada za praktykę pro bono. Specjalizuje się w postępowaniach i sądowych, prawie cywilnym i karnym. Jest współtwórczynią inicjatywy obywatelskiej „Wolne Sądy” oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Od kwietnia 2016 roku jest koordynatorką do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat współpracuje w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz organizuje dla nich wsparcie finansowe. W swojej działalności pro bono realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W 2016 została nagrodzona tytułem prawnika pro bono. W ramach KOS reprezentuje sędziów SN i NSA powyżej 65. roku życia w postępowaniach mających na celu zablokowanie usunięcie ich ze stanu czynnego na podstawie ustawy o SN z 2017 roku. Występuje także przed TSUE w postępowaniach wywołanych zadanymi przez SN pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi niezależności sądownictwa.

133. Herbaciarnia Naukowa – 8.04.2021

Anna Grochowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, historyczka literatury i historyczka sztuki, badaczka cracovianów (w tym krakowskiego i nowohuckiego życia literackiego) i de natu krakowianka, przez lata związana z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako absolwentka i wykładowczyni. Pisarka, autorka m.in. nagrodzonej Krakowską Książką Miesiąca monografii pt. Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą. Rzecz o Domu Literatów (2017) oraz Literackiego przewodnika po Nowej Hucie (2019). Stypendystka MKiDN (2014), inicjatorka i współtwórczyni festiwalu literackiego oraz współredaktorka naukowej serii wydawniczej pod nazwą Ścieżkami Pisarzy. Autorka ok. 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jej najnowsza książka Święte Wzgórze? Wawel w literaturze, sztuce i kulturze w latach 1795–1918 oparta została na rozprawie doktorskiej obronionej w 2019 roku pod kierunkiem prof. dra hab. Franciszka Ziejki, za którą autorka otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa (2020). (a)

118. Herbaciarnia Naukowa – 8.11.2018

prof. Stanisław Grodziski
23. Herbaciarnia Naukowa – 19.03.2010

prof. Marek Grzegorzewski
102. Herbaciarnia Naukowa – 12.01.2017
111. Herbaciarnia Naukowa – 11.01.2018

dr hab. Andrzej Gurbiel
8. Herbaciarnia Naukowa – 6.11.2008

Anne Hall
15. Herbaciarnia Naukowa – 4.06.2009

Wojciech Hausner, ur. 1957, pedagog i historyk, nauczyciel; harcmistrz; od 1965 w harcerstwie, do 1989 w ZHP; 1984-1989 w niejawnym Ruchu Harcerskim Rzeczypospolitej, 1985-1989 redaktor czasopisma „Czuwajmy” wychodzącego poza cenzurą i uczestnik działań duszpasterstwa harcerek i harcerzy przy kościele św. Idziego w Krakowie; w 1995 inicjator wydawania i przez kilka lat redaktor „Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich”, członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; od 1989 w ZHP (r. zał.1918) i ZHR, 1992-1997 przewodniczący i wiceprzewodniczący ZHR, a następnie m.in. 2008-2012 członek Naczelnictwa i Rady Naczelnej; 1981 w NZS; 1997-2001 poseł na Sejm RP z listy Akcji Wyborczej Solidarność, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, wiceprzewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek Rady Służby Cywilnej; 2002-2006 członek rady dzielnicy VI Bronowice, 2006-2010 radny Miasta Krakowa z listy PiS; od 2005 redaktor naczelny „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”; od 1996 członek jury i organizator krakowskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”; wielokrotnie w jury konkursów m.in. w projekcie MEN i ZHR „Szkoła Niepodległej” (2018), historycznego w 30-lecie stanu wojennego (2011) i w 30-lecie „Solidarności” (2010), ZHR, MKiDN, MEN „Do Wolnej Polski” (2000-2001); w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” organizator m.in. rajdów turystycznych, historycznych gier miejskich, projektu Klub Turystyki Historycznej; autor książek i artykułów o historii, wychowaniu i metodzie harcerskiej, m.in. Krakowski skauting 1910–1914, Kraków 1994; Skauting plus niepodległość, Kraków 2008; Harcerstwo duchowej niepodległości [współautor z M. Kapustą], Kraków 2009; Epizody harcerskiej konspiracji niepodległościowej na ziemi krakowskiej 1944–1953 [współautor z M. Kapustą, M. Konieczną], Kraków 2014; Sto lat harcerstwa [współautor z M. Wierzbickim], Warszawa 2015. Ta ostatnia nagrodzona w konkursie „Książka Historyczna Roku” im. Oskara Haleckiego. Miłośnik historii, gór, krajoznawstwa i poezji.

132. Herbaciarnia Naukowa – 4.03.2021

Krzysztof Jakubowski
92. Herbaciarnia Naukowa – 5.11.2015

dr Małgorzata Janicka-Słysz
21. Herbaciarnia Naukowa – 4.02.2010

Stanisław Janicki
120. Herbaciarnia Naukowa – 10.01.2019

dr Małgorzata Jantos
22. Herbaciarnia Naukowa – 4.03.2010
42. Herbaciarnia Naukowa – 20.10.2011

dr Stefan Jan Jaworski
71. Herbaciarnia Naukowa – 3.10.2013

Bogusław Kaczyński
44. Herbaciarnia Naukowa – 17.11.2011

Barbara Kalfas
35. Herbaciarnia Naukowa – 7.04.2011

prof. dr hab. Anna Karwińska
59. Herbaciarnia Naukowa – 6.09.2012

Swiatosław Kawetski, Vicekonsul Ukrainy
26. Herbaciarnia Naukowa – 6.05.2010

dr Krzysztof Kmieć
13. Herbaciarnia Naukowa – 2.04.2009

dr. Werner Koehler
76. Herbaciarnia Naukowa – 3.04.2014

prof. Grzegorz W. Kołodko
53. Herbaciarnia Naukowa – 12.04.2012

Agnieszka Konior
107. Herbaciarnia Naukowa – 5.10.2017

Michał Kozioł
75. Herbaciarnia Naukowa – 27.03.2014

senator Krzysztof Kozłowski
45. Herbaciarnia Naukowa – 1.12.2011

prof. Barbara Krauz-Mozer
29. Herbaciarnia Naukowa – 2.12.2010

Dominik Kretschmann
126. Herbaciarnia Naukowa – 5.12.2019

Antoni Kroh
109. Herbaciarnia Naukowa – 9.11.2017

dr Michał Krupiński
113. Herbaciarnia Naukowa – 1.03.2018

dr Monika Kuhnke
95. Herbaciarnia Naukowa – 3.03.2016

dr Małgorzata Kułakowska – politolożka, brytanistka, absolwentka politologii oraz socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autorka kilkunastu artykułów poświęconych tematyce wielokulturowości, migracji oraz społeczeństwa brytyjskiego, monografii „W poszukiwaniu spójności wspólnotowej. Polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010″ (2018) oraz współredaktor prac zbiorowych: „Studia nad wielokulturowością” (2010), „Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century” (2015), „Oblicza kampanii wyborczych 2015″ (2016). Sekretarz redakcji Rocznika „Teoria Polityki”. (a)

52. Herbaciarnia Naukowa – 15.03.2012

dr Aneta Lipińska
84. Herbaciarnia Naukowa – 5.02.2015

Ewa Lipska
82. Herbaciarnia Naukowa – 4.12.2014
91. Herbaciarnia Naukowa – 15.10.2015

prof. Anna Lutosławska
64. Herbaciarnia Naukowa – 7.02.2013
66. Herbaciarnia Naukowa – 21.03.2013
68. Herbaciarnia Naukowa – 9.05.2013
86. Herbaciarnia Naukowa – 9.04.2015
108. Herbaciarnia Naukowa – 19.10.2017

Zbigniew Jacek Łepkowski
17. Herbaciarnia Naukowa – 5.11.2009

prof. dr hab. Janusz Majcherek
60. Herbaciarnia Naukowa – 4.10.2012

Paulina Marona bada rozwój i biologię nowotworów już od czasu studiów licencjackich na kierunku biotechnologia, a obecnie, kiedy dołączyła do zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim jak mówi, próbuje „rozgryźć mechanizm odpowiedzialny za rozwój nowotworu nerki”. Jest przekonana, że prace prowadzone przez jej grupę pomogą w lepszym zrozumieniu biologii raka nerki, a w przyszłości przyczynią się do stworzenia skutecznego leku na tę chorobę.
Paulina Marona w latach 2015-2018 uzyskała finansowanie 3 projektów badawczych, a w latach 2017-2018 została laureatką prestiżowych konkursów PRELUDIUM 13 oraz ETIUDA 6 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Młoda badaczka jest także laureatką takich wyróżnień jak: stypendium START 2018 dla wybitnych młodych naukowców, stypendium im. Jana Zurzyckiego za najlepsze publikacje, stypendium projakościowe dla najlepszych doktorantów, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów. W ramach stypendium START 2018 otrzymała finansowanie miesięcznego stażu zagranicznego, który odbyła we wrześniu 2018 r. w AntiCancer Inc. w San Diego w USA. Jest jedną z sześciu wybitnych badaczek 2019 roku, nagrodzonych w ramach programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.
Paulina Marona pracuje pod kierunkiem doc. Katarzyny Miękus, o której mówi, że jest dla niej wielką inspiracją i wspiera ją w ciągłym rozwoju naukowym. „Jej wiedza i doświadczenie, a także ogromna życzliwość i otwartość od samego początku motywowały mnie do pracy, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi”.

130. Herbaciarnia Naukowa – 3.12.2020

Leszek Mazan
62. Herbaciarnia Naukowa – 6.12.2012

red. Adam Michnik
49. Herbaciarnia Naukowa – 2.02.2012

dr hab. Katarzyna Miękus
130. Herbaciarnia Naukowa – 3.12.2020

prof. Jan Miodek
115. Herbaciarnia Naukowa – 10.05.2018

Barbara Nawratowicz
101. Herbaciarnia Naukowa – 1.12.2016

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
65. Herbaciarnia Naukowa – 7.03.2013

Małgorzata Niemczyk
114. Herbaciarnia Naukowa – 12.04.2018

Kuba Niziński, dziennikarz
117. Herbaciarnia Naukowa – 4.10.2018

dr Elżbieta Orman
14. Herbaciarnia Naukowa – 7.05.2009
56. Herbaciarnia Naukowa – 17.05.2012

Adam Orzechowski
43. Herbaciarnia Naukowa – 3.11.2011

Małgorzata Pazdor, Prezes – Firma ROMAX sp.j.
88. Herbaciarnia Naukowa – 7.05.2015

Piotr Piwowarczyk
121. Herbaciarnia Naukowa – 7.02.2019

dr Bogusław Podhalański
48. Herbaciarnia Naukowa – 19.01.2012

Hanna Polak
99. Herbaciarnia Naukowa – 6.10.2016

prof. Jacek Poleski
12. Herbaciarnia Naukowa – 5.03.2009

prof. Anna Polony
103. Herbaciarnia Naukowa – 2.03.2017

prof. dr hab. Jacek Popiel
3. Herbaciarnia Naukowa – 3.04.2008
36. Herbaciarnia Naukowa – 19.05.2011

prof. Wanda Półtawska
33. Herbaciarnia Naukowa – 3.03.2011

Karolina Prandzioch
88. Herbaciarnia Naukowa – 7.05.2015

prof. Jacek Purchla
11. Herbaciarnia Naukowa – 5.02.2009
25. Herbaciarnia Naukowa – 23.04.2010

Wacław Radziwinowicz to dziennikarz, publicysta i reportażysta, wieloletni korespondent „Gazety Wyborczej”, wydalony z Rosji w 2015 roku, kiedy to cofnięto mu akredytację i nakazano opuszczenie Rosji w ciągu 30 dni. Zdążył jednak zabrać stamtąd coś niezwykle dlań cennego, co? – o tym też będzie podczas spotkania.
Związany z Olsztynem, gdzie ukończył liceum, studia na Filologii Polskiej, następnie studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1992 roku stanął na czele regionalnego oddziału „Gazety Wyborczej” w Olsztynie, a od 1997 został stałym korespondentem tego dziennika w Rosji. Właśnie Rosji, jej sprawom i jej mieszkańcom poświęca się w pracy zawodowej. Jest też autorem trzech książek o Rosji: Gogol w czasach Google’a, za którą w 2014 roku był nominowany do Nike; Soczi. Igrzyska Putina i Crème de la Kreml z 2016 roku.
W 2014 roku został laureatem Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, a w 2016 roku studenci dziennikarstwa z 13 uczelni państwowych, którzy co roku wybierają swoich mistrzów zawodu w ramach MediaTorów, przyznali mu statuetkę w kategorii NawigaTOR, czyli dla publicysty, dzięki któremu „nasze poglądy zaczynają iść własną drogą”.
O Rosji i Rosjanach wie chyba niekiedy więcej niż oni sami o sobie. Pisze o nich i mówi ciepło, z wyczuciem i zrozumieniem. Dziennikarze „Nowoj Gaziety” (Dmitrij Muratow red. nacz. i Andriej Lipskij zastępca) w rekomendacji jego książki „Crème de la Kreml” piszą o nim, że świetnie potrafi oddać naszą trudną do zrozumienia rzeczywistość, najpierw przepuszczając ją przez swoje serce i umysł (…) Nie ma w nim ani rusofobii, ani rusofili; nie ma propagandowej „aktualności” ani zapleśniałych mitologicznych klisz. Pozwala poznać prawdziwą Rosję.
Miłośnik wędkarstwa i kotów – tę drugą miłość odziedziczył zapewne po babci Annie. Od niej i jej opowieści zaczęła się także opowieść Wacława Radziwinowicza o „jego Rosji”.

131. Herbaciarnia Naukowa – 7.01.2021

Katarzyna Rogowiec, polska paraolimpijka, ekonomistka, specjalistka w obszarze kadr i płac, działaczka społeczna, kandydatka do Parlamentu Europejskiego w wyborach w roku 2014.
Ukończyła Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją finanse publiczne. Multimedalistka Mistrzostwach Świata w biegach narciarskich i w biathlonie (Baiersbronn,2003; Fort Kent, 2005; Khanty Mansiysk, 2011). Od marca 2006 do 2014 roku była Członkinią Rady Zawodników przy Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim, a od stycznia 2009 do 2015 roku członkinią Komitetu Zawodników przy Światowej Agencji Antydopingowej. Dwukrotna mistrzyni paraolimpijska z Turynu (2006) w biegach narciarskich na 15 km techniką klasyczną i na 5 km techniką dowolną i brązowa medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Vancouver. Jest jedyną osobą, która zdobyła medale dla Polski na tych igrzyskach.
Kilkakrotnie była obserwatorem największych imprez sportowych świata, zbierając doświadczenia organizacyjne na olimpiadach w Pekinie, Londynie, czy Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej w New Delhi w 2010 r., Rio i Pyeongchang. W 2010 roku założyła Fundację Katarzyny Rogowiec Avanti, której głównym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza osób z niepełnosprawnością szczególnie w obszarze dokonań sportowych i podróżniczych.
Straciła obie ręce w 1980 (jako 3-letnie dziecko) w wypadku ze sprzętem żniwnym.

134. Herbaciarnia Naukowa – 6.05.2021

prof. Andrzej Romanowski
97. Herbaciarnia Naukowa – 12.05.2016
105. Herbaciarnia Naukowa – 11.05.2017

prof. Michał Rożek (1946-2015)
Krakowianin z dziada pradziada, historyk, historyk sztuki i kultury, absolwent II LO im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat (1972), habilitacja (1979); uczeń profesora Estreichera, badacz, znawca i pasjonat Krakowa. Znany z erudycyjnych wykładów, w których pięknie i wieloaspektowo przedstawiał nasze narodowe dzieje, przypominając wybitne postaci oraz pokazując europejskie korzenie naszej tożsamości.
Przez wiele lat współpracował z TVP realizując programy o Krakowie oraz „Dziennikiem Polskim” opowiadając w sobotnich artykułach o osobliwościach w dziejach naszego miasta. Pasjonat i wybitny znawca Zamku Królewskiego na Wawelu i królewskiej Katedry.
Autor kilkudziesięciu książek, kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych. Członek Towarzystwa Miłośników Historii Krakowa oraz Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa.
Laureat Nagrody Miasta Krakowa (1995)za książkę „Wawel i Skałka. Panteony polskie”.
Doradca i konsultant Fundacji „Panteon Narodowy”, wykładowca (wielokrotny – na życzenie młodzieży) Herbaciarni Naukowej, cyklu spotkań dla nauczycieli i młodzieży organizowanego przez Fundację „Panteon Narodowy” wspólnie z Polską Akademią Umiejętności. Dziś projekt kontynuuje Fundacja „Zawsze Warto”.
Zmarł 15 czerwca 2015, pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
Z inicjatywy Fundacji „Zawsze Warto”, vis a vis ulubionej kawiarni Profesora na krakowskich Plantach we wrześniu 2015 pojawiła się „ławeczka literacka” upamiętniająca postać Profesora.

5. Herbaciarnia Naukowa – 5.06.2008
6. Herbaciarnia Naukowa – 18.09.2008
20. Herbaciarnia Naukowa – 15.01.2010
31. Herbaciarnia Naukowa – 20.01.2011
43. Herbaciarnia Naukowa – 3.11.2011
51. Herbaciarnia Naukowa – 8.03.2012
54. Herbaciarnia Naukowa – 19.04.2012

Rafał Róg
123. Herbaciarnia Naukowa – 6.06.2019

dr Michał Rusinek – wykłada (literaturoznawstwo na UJ), przekłada (książki) i układa (wierszyki, piosenki, felietony).
Urodził się w 1972 roku w Krakowie i nadal tam mieszka – z rodziną. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi jej Fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie prowadzi zajęcia z teorii literatury, teorii przekładu i creative writing. Bywa tłumaczem z języka angielskiego, zdarza mu się pisywać książki dla dzieci i dorosłych oraz układać wierszyki czy teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach i języku. (a)

110. Herbaciarnia Naukowa – 7.12.2017

prof. Zdzisław Ryn
41. Herbaciarnia Naukowa – 6.10.2011

dr hab. Małgorzata Siekańska, prof. AWF – psycholog sportu klasy I, pracuje w Zakładzie Psychologii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie. Specjalizuje się w psychologii zdolności i wybitnych osiągnięć oraz psychologii sportu (sport dzieci i młodzieży, komunikacja trener-zawodnik, wspieranie rozwoju zawodników, talent sportowy, samoregulacja i metapoznanie w aktywności sportowej, myślenie dywergencyjne i zdolności w zakresie samoregulacji u zawodników wysokiego wyczynu, samoregulowane uczenie się). Tej tematyki dotyczą jej publikacje oraz wystąpienia konferencyjne. Pracuje indywidualnie z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych. Od 2015 roku współpracuje z Polskim Związkiem Szachowym. Członek Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Association for Applied Sport Psychology (AASP) i the European Federation of Sport Psychology (FEPSAC). (a)

83. Herbaciarnia Naukowa – 8.01.2015

dr Paweł Skawiński
46. Herbaciarnia Naukowa – 15.12.2011

prof. dr hab. Aleksander Skotnicki
27. Herbaciarnia Naukowa – 10.06.2010

Bogusław Sonik
67. Herbaciarnia Naukowa – 4.04.2013
72. Herbaciarnia Naukowa – 7.11.2013

prof. Marek Stankiewicz
124. Herbaciarnia Naukowa – 3.10.2019

prof. Krzysztof Stopka
4. Herbaciarnia Naukowa – 8.05.2008

prof. Jerzy Stuhr
116. Herbaciarnia Naukowa – 7.06.2018

Piotr Sułkowski
122. Herbaciarnia Naukowa – 14.03.2019

dyr. Marek Świca
106. Herbaciarnia Naukowa – 1.06.2017

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
39. Herbaciarnia Naukowa – 8.09.2011

dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
112. Herbaciarnia Naukowa – 1.02.2018

prof. Michał Turała
16. Herbaciarnia Naukowa – 1.10.2009
32. Herbaciarnia Naukowa – 17.02.2011

Grzegorz Turnau
128. Herbaciarnia Naukowa – 5.03.2020

prof. dr hab. Piotr Tworzewski
47. Herbaciarnia Naukowa – 5.01.2012

prof. dr hab. Jerzy Vetulani
94. Herbaciarnia Naukowa – 7.01.2016

prof. dr hab. Teresa Walas
73. Herbaciarnia Naukowa – 5.12.2013

prof. Kazimierz Wiech
70. Herbaciarnia Naukowa – 5.09.2013

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
79. Herbaciarnia Naukowa – 4.09.2014

Mariusz Wollny
93. Herbaciarnia Naukowa – 3.12.2015

prof. Adam Wsiołkowski
30. Herbaciarnia Naukowa – 4.01.2011

prof. dr hab. Marta Wyka
2. Herbaciarnia Naukowa – 6.03.2008

Lidia Wysoczańska
80. Herbaciarnia Naukowa – 2.10.2014

Marek Zając
125. Herbaciarnia Naukowa – 7.11.2019

prof. Krzysztof Zanussi
7. Herbaciarnia Naukowa – 2.10.2008

Dr Bogdan Zemanek, dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie, zapytany o źródło swojej pasji, która stała się jego życiową i zawodową drogą, opowiedział nam o pewnej przypadkowej kartce, którą jeszcze na studiach zobaczył w drodze na lektorat języka angielskiego. Było na niej napisane, że jeśli ktoś chce się uczyć języka chińskiego, niech przyjdzie do sali X. Było to na tyle absurdalne, że skusiło do wzięcia udziału. Jak powiedział nasz gość: „poszliśmy [z kolegą] i wsiąkliśmy”. Dużą rolę odegrała nauczycielka tego języka, która oczarowała studentów już na pierwszej lekcji – swoją kulturą i wielką erudycją.
„Mnie skusiło, nie każdego wciąga”.

129. Herbaciarnia Naukowa – 5.11.2020

prof. Franciszek Ziejka
1. Herbaciarnia Naukowa – 10.01.2008
28. Herbaciarnia Naukowa – 4.11.2010
38. Herbaciarnia Naukowa – 16.06.2011

prof. Piotr Zieliński
55. Herbaciarnia Naukowa – 10.05.2012

Alfred Znamierowski
9. Herbaciarnia Naukowa – 4.12.2008

prof. dr hab. Andrzej Zoll
50. Herbaciarnia Naukowa – 1.03.2012