(fragment Statutu Fundacji „Zawsze Warto”)

PREAMBUŁA
Fundacja „Zawsze Warto” została powołana przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z poczucia misji przypisanej każdemu społecznie odpowiedzialnemu biznesowi.
Realizacją idei społecznie odpowiedzialnego biznesu będą działania Fundacji „Zawsze Warto” na rzecz szeroko rozumianej edukacji humanistycznej, społecznej i obywatelskiej oraz wspierania wszelkich formy aktywności na rzecz otaczającego nas środowiska i jego natury dla zachowania go dla przyszłych pokoleń.
Działania te będą kierowane i realizowane wspólnie z młodzieżą, wspierającą się pomocą nauczycieli oraz doświadczeniami pokolenia seniorów. Do tych grup adresowane będą różnorodne formy wsparcia, programy stypendialne i codzienna pomoc i opieka.

 

Realizując od dokładnie 10 już lat autorski projekt szeroko rozumianej edukacji humanistycznej adresowanej do uczniów, nauczycieli i studentów w Małopolsce czujemy się zobowiązani, by misję tę kontynuować w ramach nowo powołanej Fundacji „Zawsze Warto”.

Mamy nadzieję, że pozostaną z nami dotychczasowi uczestnicy naszych projektów, a my zadbamy, by grupa ta wciąż rosła.

Już dziś planujemy nowe przedsięwzięcia i inicjatywy, poszerzyć chcemy też grupę uczestników naszych projektów o seniorów, a także program, podejmując projekty z zakresu ekologii i obrony naturalnego środowiska.

Siedziba Fundacji przy ul. Radziwiłłowskiej tworzy sprzyjające warunki dla realizacji szerokiej oferty programowej.

Mamy potwierdzenie deklaracji, że wspierać wszelkie formy naszej aktywności będą dotychczasowi nasi partnerzy i przyjaciele.

Serdecznie wszystkich do współpracy zapraszamy, wszak jak wiemy z doświadczenia… Zawsze Warto.

 

Zarząd Fundacji