dyktando_N-l
Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to projekt edukacyjny organizowany przez Fundację „Zawsze Warto” we współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ.

Celem projektu-konkursu jest wspieranie nauczycieli i uczniów w ich edukacyjnych potyczkach językowych połączonych z przypomnieniem podstawowej wiedzy z zakresu współczesnej historii Polski (od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918).

Dyktando przeprowadzane jest w dwóch etapach. Pierwszy etap uczniowie piszą w swoich szkołach a oceniają szkolne komisje na podstawie precyzyjnych kryteriów przygotowanych przez organizatorów.
Komisje szkolne przesyłają najlepsze prace (ocenione powyżej min 75 %) wraz z protokołami do organizatora.
Na podstawie wyników wszystkich komisji szkolnych, komisja wojewódzka, wyłaniana corocznie przez Organizatora dopuszcza do etapu wojewódzkiego po 60 uczniów z każdego poziomu edukacji kierując się kryterium wyników.
Komisja zastrzega sobie prawo weryfikacji ocen nadesłanych prac z etapu szkolnego.
Tak wybrani finaliści biorą udział w etapie wojewódzkim dyktanda, które oceniane jest przez komisję wojewódzką, która wyłania w każdej grupie wiekowej 20 laureatów.

Wszyscy laureaci Dyktanda spotykają się na uroczystej Gali gdzie wręczane są nagrody i wyróżnienia a wydarzeniu towarzyszy zawsze muzyka. Gala rozpoczyna się wspólnym odśpiewaniem Hymnu.
Jest tradycją, że uroczyste spotkania laureatów staramy się corocznie organizować w miejscach szczególnych. W minionych latach były to m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Cricoteka, siedziba Radia Kraków czy ostatnio Oddziały NBP w Krakowie i Katowicach.

Teksty dyktanda przygotowywane są przez Stowarzyszenie Polonistów w konsultacji z historykiem.
Wszystkie szkoły zgłaszające się do konkursu dostają kody do aplikacji konkursowej umożliwiające ściągnięcie przygotowywanych tekstów dyktanda bezpośrednio przed, wspólną dla wszystkich uczestników konkursu godziną pisania (zawsze o godz. 13.00).

W 2019 roku VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” odbędzie się w 6 województwach Polski południowej oraz szkołach polskich za granicą.

Partnerzy – Koordynatorzy wojewódzcy:

  • dolnośląskie – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
  • lubelskie – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
  • małopolskie – Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ
  • podkarpackie – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
  • śląskie – Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
  • świętokrzyskie – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
  • Kresy – Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy

W każdym z województw Dyktando ma patronat Kuratora Oświaty, w każdym też bezpośrednią organizacją przedsięwzięcia zajmują się nasi partnerzy.
Podsumowaniem Dyktanda w każdym województwie będzie uroczysta Gala.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie Konkursu:
http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/

Zgłoś swoją szkołę

Edycje wojewódzkie

dolnośląska lubelska małopolska podkarpacka śląska świętokrzyska

Materiały do pobrania, edycja 2019:

Plakat Banerek