Projekt edukacyjny pt. SKARBY I ŁOSIE to element Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa realizowany od czerwca do końca listopada 2016 roku.

SKARBY i ŁOSIE to działania prowadzone we wsiach w Beskidzie Niskim popularyzujące zabytki kultury oraz podnoszących świadomość znaczenia tych obiektów w czasie dwóch edycji obozów dla wolontariuszy. Wolontariuszami będą głównie studenci Politechniki Krakowskiej.

Dziedzictwo architektury drewnianej Beskidu Niskiego jest wysoce zagrożone z powodu braku świadomości mieszkańców oraz nawarstwień i konfliktów wynikających z przeszłości. Zabudowa drewniana zniknie z krajobrazu Beskidu w związku ze zmianą sposobu życia i użytkowania terenu. Ten proces można zatrzymać edukując społeczeństwo na poziomie wszystkich grup wiekowych, we współpracy z instytucjami działającymi na tym terenie i samorządami. Wolontariusze po stosownym przygotowaniu się do działań w terenie (warsztaty monograficzne) dokonają inwentaryzacji zabudowań drewnianych, poprowadzą zajęcia warsztatowe dla dzieci w szkołach oraz przygotują publikację elektroniczną z wykorzystaniem nagrań, fotografii i questów.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy, rozwijanie świadomości i aktywności w ochronie dziedzictwa kulturowego studentów – wolontariuszy i mieszkańców gminy Ropa i Uście Gorlickie na temat dziedzictwa kulturowego okolicy.
Działania wolontariuszy prowadzą do podniesienia znaczenia materialnego i niematerialnego dziedzictwa w oczach mieszkańców – wskazując odbiorcom możliwość wykorzystania go w promocji turystycznej. Oprócz inwentaryzacji i publikacji elektronicznej planujemy przygotowanie pocztówek, które zostaną przekazane m.in. do środków kultury w regionie.

Skarby i Łosie 06.2016 fotorelacja Skarby i Łosie 10.2016 fotorelacja

Zapraszamy do lektury i twórczych inspiracji!

Skarby i Łosie inwentaryzacja Skarby i Łosie rysunki

 

Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
– Wolontariat dla dziedzictwa

NID-loga