V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
„Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”
maj – grudzień 2017

Projekt – konkurs dla uczniów, ale przede wszystkim kampania promująca poprawną polszczyznę i uczenie się historii. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Cele projektu:

  1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny, wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej oraz umiejętności poprawnej pisowni polskiej poprzez udział w konkursach (dyktando, fotorelacje szkolne).
  2. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego poprzez udział w konkursach (dyktando, fotorelacje szkolne) wśród licznego grona uczestników i w atmosferze radiowej promocji.
  3. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej poprzez udział w działaniach projektowych.

Autorzy projektu przygotowują regulamin i teksty dla każdego etapu i poziomu, koordynują etap szkolny oraz organizują etap wojewódzki i galę podsumowująca.

Konkursowi dla uczniów towarzyszy międzyszkolny konkurs fotograficzny na najciekawszą fotorelację z przebiegu konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
a) szkolnym – tekst dyktowany, oceniany przez komisje szkolne – wyniki przesyłane elektronicznie do komisji wojewódzkiej
b) wojewódzkim – tekst dyktowany – organizowany i oceniany przez komisję wojewódzką.
W etapie drugim (w Krakowie) bierze udział 180 uczniów. W gali, organizowanej w atmosferze Święta Niepodległości, bierze udział 60 laureatów i ich opiekunowie.

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku.

Wszystkie informacje i materiały znajdują się pod adresem:
http://www.dyktando.hostingasp.pl/

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo-new-stopa15478

Nauka – pożądany obowiązek

Matematyka, polska waluta i…

Piąte Dyktando za nami!