Projekt Fundacji „Zawsze Warto”
w partnerstwie z Kołem Naukowym „Młoda Urbanistyka” Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

w ramach

zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r.
pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

karpaty

PRZESTRZEŃ – DZIEDZICTWO KARPAT to uczniowsko-studenckie poznawanie dziedzictwa kulturowego Karpat w czasie aktywnych spotkań, wyjazdu oraz sesji naukowej. Projekt ma być okazją do promocji aktywności kulturowej i okazją do rozwijania zainteresowań; dla studentów okazją do prezentacji pracy i rozwoju umiejętności pedagogicznych. Wszystkie wytwory projektowe: nagrania wykładów/prezentacji, materiały warsztatowe oraz prezentacje przygotowane w czasie wyjazdu kulturowego w Beskidy będą publikowane na portalu organizatora oraz Partnera.

W projekcie aktywny udział biorą uczniowie XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz studenci Politechniki Krakowskiej – członkowie Koła Naukowego „Młoda Urbanistyka”.

 

Cele projektu:

I. Poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów/studentów w zakresie świadomego i twórczego inspirowania się kulturą Małopolski, w tym kulturą Karpat poprzez uczestnictwo w spotkaniach wykładowo-warsztatowych i konkursie oraz objeździe kulturowym.
II. Podniesienie kompetencji kulturowych i społecznych, potencjału intelektualnego uczniów/studentów, zmiana postawy wobec architektonicznego dorobku i przestrzeni kulturowej; wzmocnienie postaw twórczych.
III. Wskazywanie młodzieży pozytywnych przykładów interdyscyplinarnych, twórczych działań i promocja uczestnictwa w kulturze poprzez udział w projekcie i poprzez lekturę fanpage projektu.

 

Sposób realizacji zadania:

1. Wykłady pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej oraz prezentacje członków Koła Naukowego „Młoda Urbanistyka” dla licealistów oraz studentów. Spotkania w salach Fundacji „Zawsze Warto” przy ulicy Radziwiłłowskiej 23/8.

 • poniedziałek 28 września 2015, godz. 15.00 – 16.30 (ul. Sławkowska 17, s. 26)
 • środa 7 października 2015
 • wtorek 27 października, godz. 15.00 – 16.30
 • wtorek 24 listopada 2015, godz. 15.00 – 16.30

2. Konkurs na monograficzne prezentacje z zakresu problematyki projektowej przygotowane w zespołach uczniowsko-studenckich:

 • uczestnicy projektu dobierają się w zespoły maksymalnie 5-osobowe
 • wybierają lidera zespołu do kontaktów z Fundacją „Zawsze Warto”; lider przesyła kartę z tematem prezentacji oraz składem zespołu na adres: edu@zawszewarto.pl do 16 października 2015
 • zespoły pracują swoim rytmem, wykorzystując m.in. czas po wspólnych wykładach
 • lider zespołu przesyła do 16 listopada br. materiał w formie prezentacji Power Point (25-40 slajdów); z użyciem szablonu otrzymanego w czasie rejestracji zespołu
 • najciekawsze prezentacje zostaną nagrodzone i zaprezentowana w czasie gali podsumowania projektu.

3. Warsztaty (jednodniowe) wyjazdowe wspólne dla uczniów i studentów

 • środa 7 października 2015 – wyjazdowe warsztaty – Centrum Pasterskie w Koniakowie

4. Sesja naukowa studencko-uczniowska połączona z podsumowaniem konkursu – prezentacje wyników pracy grupowej, fotoreportaż z wyjazdu do Koniakowa.

 • środa 9 grudnia 2015, godz. 17.00, Kraków, ul. Radziwiłłowska 23/8

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UMWM

Inauguracyjne spotkanie naukowe

Owce zeszły z hal

Badali dziedzictwo kultury wołoskiej