Idea projektu z założenia miała charakter przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim. Odpowiedzialność i świadomość skali sprawiła, że pierwszej edycji postanowiliśmy nadać charakter pilotażowy i ograniczyliśmy jej zasięg do obszaru województwa małopolskiego.
Praktyka pokazała, że test wypadł znakomicie i z ogromnym przekonaniem dziś realizujemy kolejną edycję.
Ogromnego wsparcia, zarówno merytorycznego, jak i organizacyjnego, udzieliła nam w I edycji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie z osobiście zaangażowanym i przekonanym do pomysłu Panem Dyrektorem Lechem Gawryłowem, którego wspierał Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski. Patronat Honorowy Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera znakomicie rangę projektu podkreślił i uświetnił.

Uroczysta Gala laureatów odbyła się 24 października 2014 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.
Udział w spotkaniu, obok bohaterów – najlepszych małopolskich maturzystów 2014 – wzięli dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów założycielskich oraz władz Krakowa i województwa, ale też, ku naszej wielkiej radości, zaproszeni rodzice wszystkich wyróżnionych.
Galę uświetnił pięknym koncertem kwartet smyczkowy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie.
Nagrody i wyróżnienia otrzymało 11 najlepszych maturzystów, a nagrodę główną, roczne stypendium, zdobył absolwent II L.O. im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, Marcin Janus, student filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi pierwsi laureaci wybrali ponadto: Akademię Górniczo-Hutniczą (pięciu), Uniwersytet Jagielloński (dwóch), Akademię Medyczną w Warszawie (dwóch).

Matura na 100 procent – I edycja