28 września 2015 roku spotkamy się z laureatami, najlepszymi maturzystami z tegorocznej edycji maturalnej przeprowadzanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w całej Polsce, tymi, którzy wszystkie swoje egzaminy maturalne zdali na 100 % lub niemal na 100 %.
Jest naszą, organizatorów, ogromną satysfakcją, że Honorowy Patronat nad tą, już Ogólnopolską, Edycją Projektu objęła Pani Ewa Kopacz, Premier RP.
Tegoroczna Gala odbędzie się raz jeszcze w Krakowie, ale już w latach następnych spotkania te organizowane będą kolejno w największych ośrodkach akademickich kraju (2016 – WROCŁAW).
Honorowymi gośćmi tegorocznej Gali będą również laureaci edycji 2014.

Matura na 100 procent – II edycja

 

matura-sponsorzy