Projekt Fundacji „Zawsze Warto”

w ramach
zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r.
pn. „Małopolskie czytanie”

 

Projekt CZYTAM. ZAWSZE WARTO to działania adresowane do dzieci i młodzieży angażujące rodziny oraz społeczności lokalne w problematykę czytelnictwa oraz wykorzystujące nowe technologie. Konkursy i kampanie lekturowa na charakter rywalizacji zgłoszonych grup uczniowskich, spotkania salonów literackich mają charakter otwarty dla wszystkich, głównie uczniów.

  1. Konkurs U NAS SIĘ CZYTA: uczniowie przygotowują prezentację Power Point/Prezi obejmującą materiały dziennikarskie na temat stanu czytelnictwa w danej miejscowości/dzielnicy. Regulamin konkursu będzie promował próby analizy zjawiska, zachęcał do zadawania pytań osobom pełniącym eksponowane funkcje w środowisku; przygotowanie prezentacji ma stanowić pozytywne wzmocnienie do samodzielnych odkryć czytelniczych.
    Regulamin konkursu
  2. Kampania pn. LEKTUROWA ZGADUJ-ZGADULA – dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszone grupy przygotują ciekawe pytania testowe z kluczem odpowiedzi do wybranego zestawu książek. W określonym czasie pytania zostaną opublikowane do odpowiadania (moodle). Wszyscy – najlepsi autorzy i najlepsi odpowiadający zostaną nagrodzeni.
  3. Pokonkursowe spotkanie z pasjonatami czytelnictwa, zwiedzanie Biblioteki Wojewódzkiej.
  4. SALONY LITERACKIE (inauguracyjny, poetycki, prozatorski i „moje pasje czytelnicze”), czyli cztery spotkania otwarte, adresowane głównie do uczniów promujące czytelnictwo, jednocześnie okazja do spotkania z pisarzami.
  5. PUBLIKACJA CZYTAM. ZAWSZE WARTO, tu materiały konkursowe, w tym metodyczne dla nauczycieli (pomoce do pozycji spoza kanonu szkolnego), wydanie elektroniczne.

Cele projektu:

  1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz promocja czytania wśród uczniów Małopolski, stworzenie okazji do rozwoju talentów poprzez udział w konkursach, wykładach, spotkaniach monograficznych.
  2. Prezentacja aktywności czytelniczej młodzieży i dorosłych poprzez elektroniczną publikację wytworów konkursowych (dziennikarskich, fotograficznych, plastycznych) oraz w formie tradycyjnej wystawy jako działania zmierzającego do wzrostu zainteresować oraz rozwoju talentów.
  3. Podniesienie poziomu wiedzy na temat literatury i jej znaczenia w życiu społecznym, kreowanie postaw proczytelniczych.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UMWM

Konkurs Czytam – Zawsze Warto

Kampania lekturowa

Czytam bo warto