POETYCKIE JASKÓŁKI tomik III

Projekt Fundacji „Zawsze Warto”
w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2018 r.
pn. „Każde dziecko ma talent”

POETYCKIE JASKÓŁKI to konkurs w ramach organizowanego przez Fundację po raz czwarty Jesiennego Święta Poetów adresowanego do uczniów wszystkich etapów nauczania z Krakowa i województwa małopolskiego, mającego spopularyzować twórczość przede wszystkim krakowskich poetów. Projekt skorelowany jest z krakowską Nocą Poezji. W ramach Jesiennego Święta Poetów odbywają się szkolne happeningi poświęcone poezji (recytacje, konkursy i inne wydarzenia).

EFEKTEM konkursu jest wydanie tomiku poetyckiego pt. Poetyckie Jaskółki. W tym roku będzie to już trzeci tomik.
W przygotowywanym w tym roku wydawnictwie (tomik III) znajdą się, podobnie jak w latach ubiegłych, najlepsze wiersze uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rysunki, grafiki inspirowane poezją krakowskich twórców.

Szczególną okolicznością przedsięwzięcia jest fakt, że wszystkie wydarzenia konkursu oraz sama prezentacja tomiku poezji odbywają się na ul. Radziwiłłowskiej, miejscu gdzie lata szkolne swojej młodości spędziła i swoją poetycką twórczość rozpoczynała Wisława Szymborska, a wiersz Noblistki otworzył II tomik Poetyckich Jaskółek.

Konkurs „Poetyckie Jaskółki III”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo-new-stopa15478