projectaccess

Project Access to międzynarodowa inicjatywa non-profit stworzona przez studentów Oxfordu i Cambridge. Jej misją jest pomoc wybitnie utalentowanym uczniom w dostaniu się na światowej klasy uniwersytety takie jak Oxford, Harvard czy Cambridge. Project Access działa od wiosny roku 2016.
Sercem przedsięwzięcia jest platforma, która łączy mentorów z najbardziej utalentowanymi uczniami z różnych szkół w całej Polsce rozważającymi podjęcie zagranicznych studiów. Obecni studenci zapewniają indywidualną i całkowicie darmową pomoc swoim podopiecznym i przeprowadzają ich przez zawiły proces rekrutacyjny, aby nie popełnili oni tych samych błędów, tak łatwych do uniknięcia. Komunikacja odbywa się drogą mailową oraz poprzez Skype, a wielu mentorów zaprzyjaźnia się ze swoimi podopiecznymi i traktuje Project Access jako coś więcej niż pomoc edukacyjną.
Project Access prowadzi także własną bazę wiedzy oraz organizuje działania mające na celu promowanie studiów na światowych elitarnych uczelniach. Jego głównym celem jest zniesienie barier informacyjnych wokół procesów rekrutacyjnych oraz kształcenie przyszłych pokoleń polskich naukowców, myślicieli i liderów.

 

Odwiedź Project Access