MATURA NA 100 PROCENT

Projektowi „Matura na 100 Procent” przyświeca idea uhonorowania i nagrodzenia tych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy najlepiej w kraju zdali egzaminy maturalne.
Celem projektu, którego pilotażowa edycja miała miejsce w roku 2014 i dotyczyła najlepszych maturzystów Województwa Małopolskiego, jest kształtowanie i wspieranie rozwoju przyszłych elit naszego kraju poprzez utworzenie systemu wieloletnich stypendiów oraz przez nagrody rzeczowe. Ma to być dodatkową motywacją do nauki dla młodzieży potrafiącej sprostać ponadprzeciętnym wyzwaniom edukacyjnym.
Pomysł wyłonienia i nagrodzenia najlepszych maturzystów narodził się wówczas, gdy okazało się, że w dniu ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych cała uwaga mediów, a co za tym idzie – opinii publicznej, koncentruje się na uczniach, którym się nie powiodło na maturze. Prawie nikt nie zwraca uwagi na tych, którzy zdali egzaminy maturalne na poziomie 90 czy 100 procent.
Zadaniem, które postawili przed sobą organizatorzy projektu jest zmiana tego stanu rzeczy. Widzimy konieczność eksponowania znakomitych osiągnięć naszych uczniów oraz dodatkowego ich nagradzania. Pamiętamy równocześnie, że sukces ucznia jest w jakiejś mierze osiągnięciem jego nauczycieli i rodziców, a także szkoły.
Polska, jak każdy rozwijający się kraj, bardzo potrzebuje obywateli światłych i poczuwających się do odpowiedzialności za dobro wspólne. Egzamin maturalny jest pierwszym tak istotnym narzędziem weryfikacji szczególnie uzdolnionych i pracowitych młodych ludzi wstępujących w progi uczelni wyższych.
Organizatorzy wyrażają przekonanie, że wspieranie wybitnie uzdolnionej młodzieży w jej edukacyjnej drodze, również w wymiarze materialnym, jest nie tylko powinnością nas wszystkich – przedstawicieli władz państwowych, oświatowych, samorządowych, organizacji i stowarzyszeń, którym bliska jest idea kształtowania elit państwowych, ale jest także wyrazem współodpowiedzialności za dobro, jakim jest nasza wspólnota państwowa.
Jest pragnieniem organizatorów, aby dzięki temu projektowi przyjęła się w naszych liceach ogólnokształcących swoista nowa moda – moda na uczenie się, na poszerzanie zasobu swojej wiedzy rozumianej jako bezinteresowna wartość sama w sobie; wartość, dzięki której młody człowiek wstępuje na drogę wiodącą go do prawdy, mądrości i do prawdziwej wolności.

Regulamin projektu „Matura na 100 Procent”