VI DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE „Po polsku o historii”

Projekt Fundacji „Zawsze Warto”
w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2018 r.
„Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”

VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs dla uczniów, ale przede wszystkim kampania promująca poprawną polszczyznę i uczenie się historii. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. W ubiegłorocznej edycji projektu wzięło udział ponad 11 000 uczniów z 506 szkół województwa. Autorzy projektu przygotowują regulamin i teksty dla każdego etapu i poziomu oraz organizują etap wojewódzki i galę podsumowująca. Konkursowi dla uczniów towarzyszy międzyszkolny konkurs fotograficzny na najciekawszą fotorelację z przebiegu konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

a) szkolnym – tekst dyktowany, oceniany przez komisje szkolne – wyniki przesyłane elektronicznie
b) wojewódzkim – tekst dyktowany – organizowany i oceniany przez komisję wojewódzką.

W etapie drugim (w Krakowie) bierze udział 180 uczniów. W gali, organizowanej w atmosferze Święta Niepodległości, bierze udział 60 laureatów i ich opiekunowie.

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku.

Organizatorzy na każdym etapie konkursu otrzymywali bardzo przychylne wypowiedzi nauczycieli i rodziców wskazujące, że kontynuowanie konkursu jest bardzo pożądane. Tak liczny udział szkół i uczniów w konkursie oraz pozytywne informacje zwrotne pozwalają z radością planować kolejne jego edycje. W stałej korespondencji z szkolnymi koordynatorami i innymi nauczycielami, rodzicami, dziadkami powtarzamy, że głównym celem Dyktanda Niepodległościowego jest wyzwalanie dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo-new-stopa15478