Projekt Fundacji „Zawsze Warto”
w ramach grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej
w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej
w ramach projektu „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
– Krakowski Obszar Metropolitalny”

Założeniem projektu AKADEMIA MALUCHA było rozszerzenie i wprowadzenie nowej płatnej oferty edukacyjnej Fundacji dla nowej grupy odbiorców, co w szybkiej perspektywie czasowej pozwoliłoby rozwinąć odpłatną działalność statutową, wzmacniając nasz potencjał ekonomiczny

Będący podstawą złożonego wniosku projekt zakładał przygotowanie programu Akademii Malucha, to jest dedykowanych dzieciom starszych grup przedszkolnych oraz klas I-III zajęć: koncertów-warsztatów realizujących podstawę programową i dających dzieciom szansę na spotkania z muzyką na żywo, z instrumentami „na wyciągnięcie ręki”, w pięknych wnętrzach naszego Salonu Muzycznego. Spotkania, na których prowadzący zajęcia zapoznają dzieci z różnymi gatunkami i formami muzycznymi, pokażą i zaprezentują różnorodne instrumenty muzyczne, przybliżą podstawowe pojęcia muzyczne oraz nazwiska najważniejszych kompozytorów i twórców muzycznych.
Tak zaplanowany program został też zrealizowany, choć ze zmienionym harmonogramem i ilością wydarzeń, na skutek pandemicznych ograniczeń. Musieliśmy w tej sytuacji czekać na „otwarcie” przedszkoli i powrót dzieci do szkół a zajęcia przeprowadziliśmy dopiero w pierwszych dniach czerwca 2021.

Zadowolenie dzieci i wychowawców uczestniczących w spotkaniach było jednak ogromne.
Zrealizowane zajęcia zostały tak przygotowane, aby dać uczestnikom możliwość spotkania z wieloma instrumentami i różnorodnymi formami – utwory solo, duety muzyczne, muzyczne zajęcia taneczno-ruchowe.
Każde ze spotkań było okazją do sprawdzania „na bieżąco” poznawanych przez dzieci pojęć muzycznych, instrumentów i rodzaju muzyki. Dla najaktywniejszych przygotowaliśmy drobne upominki. Nauczyciele-opiekunowie grup otrzymali zaproszenia-folderki na powakacyjne spotkania Akademii Malucha a wszystkie dzieci specjalne, dodatkowo przygotowane przypinki uczestnika zajęć Akademii.

2021.06.11 Akademia Malucha – Koncert perkusyjny
2021.06.14 Akademia Malucha – Rytmika i folklor polski 1
2021.06.14 Akademia Malucha – Rytmika i folklor polski 2