Mimo kolejnego trudnego roku szkolnego z powodu pandemicznych perturbacji i ograniczeń, tradycyjnie w pierwszych dniach maja aż 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ogólnokształcących i techników przystąpiło do egzaminów maturalnych (w dalszym ciągu brak egzaminów ustnych).
Kryteria naszego projektu spełniły 62 osoby. tytułem laureata Kapituła uhonorowała 26 najlepszych. Kapituła przyznała również wyróżnienie specjalne Katarzynie Sikorze, najlepszej tegorocznej maturzystce z Rzeszowa (I LO Sióstr Prezentek) – miasta-gospodarza Gali 2021.

Z najlepszymi z najlepszych spotkaliśmy się w piątek, 24 września w siedzibie Filharmonii Podkarpackiej, a Gospodarzem i współorganizatorem spotkania podsumowującego był Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.
Wykład inauguracyjny otwierający uroczystość pt. „Ważność nauki języka polskiego” wygłosił prof. Kazimierz Ożóg.
Mimo epidemicznych ograniczeń spotkanie odbyło się przy bardzo licznym udziale gości, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących i niezawodnej w takich sytuacjach obecności Rodziców wyróżnionych maturzystów.
Serdecznie dziękujemy prezydentowi Rzeszowa i jego współpracownikom za gościnne przyjęcie i pokazanie nam przy okazji miasta.

Za rok, 23 września 2022 roku na zaproszenie Hanny Zdanowskiej – Prezydent Miasta na IX już Gali spotkamy się w Łodzi!

Matura na 100 procent – VIII edycja