Rada Fundacji

Maria Waliczek – Przewodnicząca Rady
Prezes Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Małgorzata Waliczek
Przemysław Waliczek
Małgorzata Pazdor
Barbara du Vall

Zarząd

Prezes Zarządu:
Marek Wasiak

Wiceprezesi:
Marta Janeczek
Ewa Rosicka

Rada Programowa

Antoni Buchała
Ewa Bukojemska
Halina Baszak
Eryk Czarniecki
Paulina Dąbrowska-Dorożyńska
Czesław Dźwigaj
Zofia Gołubiew
Krystyna Firlej-Kępa
Małgorzata Jantos
Agnieszka Kreiner
Elżbieta Kumor
Ewa Lipska
Katarzyna Lniany
Elżbieta Marczyk
Dorota Pietrow
Marek Piwowarczyk
Bogusław Podhalański
Adam Radzikowski