Od listopada 2017 posiadamy wpis na listę Organizacji Pożytku Publicznego.

Minione 3 lata naszej aktywności na rzecz edukacji i aktywizacji społecznej młodzieży dają nam prawo zwrócenia się do naszych Przyjaciół i ludzi nam życzliwych, doceniających naszą pracę o przekazanie 1% odpisu podatkowego na rzecz naszej Fundacji.

Wypełniając deklarację podatkową wpisz nasz numer KRS: 0000551401

Naszą wizytówką, obrazującą również skalę naszego działania są:

  • Herbaciarnia Naukowa – comiesięczne wykłady w Polskiej Akademii Umiejętności, 10 lat tradycji, 112 spotkań
  • Ogólnopolski Projekt „Matura na 100 procent” – 4 edycje, 238 finalistów, 83 laureatów, liczne stypendia, Gale finałowe: Kraków, Wrocław, Warszawa, w planach Lublin 2018, Gdynia 2019
  • Dyktando Niepodległościowe. Po polsku o historii – już 5 edycji, ponad 51 000 uczestników, uczniów szkół
    województwa małopolskiego
  • Jesienne Święto Poetów – 3 edycje, dwa tomiki Poetyckich Jaskółek z wierszami Ewy Lipskiej i Wisławy Szymborskiej

1proc0