Od listopada 2017 Fundacja posiada wpis na listę Organizacji Pożytku Publicznego.

Z głębokim przekonaniem uważamy, że nasza aktywność na rzecz edukacji i aktywizacji społecznej młodzieży dają nam prawo zwrócenia się do naszych Przyjaciół i ludzi nam życzliwych, doceniających dotychczasowe osiągnięcia o przekazanie 1% odpisu podatkowego na rzecz naszej Fundacji.

Wypełniając deklarację podatkową wpisz nasz numer KRS: 0000551401

Naszą wizytówką, obrazującą również skalę naszego działania są:

  • Herbaciarnia Naukowa – comiesięczne wykłady w Polskiej Akademii Umiejętności, trwające od roku 2008.
  • Ogólnopolski Projekt „Matura na 100 procent” – realizowany wspólnie z CKE, którego celem jest wyróżnienie i promocja corocznie najlepszych polskich maturzystów oraz szkół które tworzą warunki do osiągania takich sukcesów.
  • Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” – to święto języka polskiego i historii, ogólnopolski projekt wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Projekt realizowany jest od roku 2013.
  • Jesienne Święto Poetów – to najmłodszy z naszych konkursów. Ma zasięg ogólnopolski a podsumowaniem kolejnych edycji tomiki Poetyckich Jaskółek. Każdy z kolejnych tomików otwiera Mistrz. Pierwszymi Mistrzami byli: Ewa Lipska (2016), Wisława Szymborska (2017), Wojciech Bonowicz (2018), Adam Zagajewski (2019).

1proc0