PRZEŁAMMY GRANICE! Muzyka językiem serca do serca
Projekt Fundacji „Zawsze Warto”
w partnerstwie z Kołem Naukowym studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej
w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2019 r.
pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

PRZEŁAMMY GRANICE! Muzyka językiem serca do serca – to projekt licealno-studenckiej współpracy wokół twórczości polskich kompozytorów ze szczególnym naciskiem na twórczość Stanisława Moniuszki. Projekt ma na celu popularyzację chóralnej muzyki polskich kompozytorów ze szczególnym naciskiem na twórczość Stanisława Moniuszki, którego imieniem Sejm RP uchwalił rok 2019.

Wybrani członkowie Chóralnego Koła Naukowego studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej oraz oktet wokalny Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im . Fr. Chopina w Krakowie wspólnie przygotują repertuar i koncerty.
Kursy przygotowawcze do koncertu (Msza Moniuszki) odbędą się w Sidzinie z wykorzystaniem organów z epoki.

Przeprowadzone zostaną warsztaty wokalne, oraz warsztaty edukacyjno-naukowe, które pozwolą znacząco podnieść kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej zaangażowanej młodzieży.

Przygotowane koncerty muzyki chóralnej uwzględniające twórczość polskich kompozytorów (głównie S. Moniuszko) odbędą się w wybranych kościołach Małopolski, szczególnie tam, gdzie kultura wysoka jest trudno dostępna.

Muzyka językiem serca do serca

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo-new-stopa15478