PRZYGODY MIESZKA NA KRAKOWSKICH ŚCIEŻKACH
– zajęcia kreatywne dla dzieci młodszych (6-9 lat)

POZIOM: podstawowy

Cele:

 • pobudzenie kreatywności, rozwijanie percepcji, umiejętności koncentracji młodszych dzieci
 • poznanie podstawowych informacji o Krakowie – legend, najważniejszych zabytków, symboli miasta (lajkonik, strój krakowski, hejnał, smok wawelski itd.)
 • zapoznanie młodego człowieka z jego „małą ojczyzną”

Grupy wiekowe:

 • Młodsze lajkoniki (4-6 lat)
 • Lajkoniki (7-9)

Sposób realizacji:

 • Zajęcia w grupie 10 – 12 osób
 • Sześć spotkań po 60 minut + zabawa miejska jako podsumowanie
 • Materiały dla uczestników, w tym diagnoza indywidualnych predyspozycji
 • Doświadczeni edukatorzy i animatorzy
 • Zajęcia w formie kreatywnej zabawy
 • Dodatkowe materiały dla rodziców dostępne na platformie moodle
 • Dyplom dla uczestnika

Korzyści:
Na każdych zajęciach/warsztatach „regionalny temat” daje możliwość rozwinięcia innych ważnych tematów dotyczących otaczającej rzeczywistości – kształty, kolory, czas, praca/zawód, jedzenie/smaki, zmysły itd.

Zasady uczestnictwa:

 • Zgłoszenie telefoniczne chęci udziału na zajęcia w godzinach od 10.00 do 18.00:
  poniedziałek – środa, tel. 517 726 638
  czwartek – sobota, tel. 661 061 436
 • Akceptacja Regulaminu Akademii Wiedzy KRK
 • Wpłata 120 zł za 6 zajęć + 20 zł (w przypadku udziału w zabawie miejskiej)
  na rachunek Małopolski Bank Spółdzielczy 61 86190006 0010 0201 0012 0001
  z podaniem w tytule imienia i nazwiska uczestnika i nazwy kursu, grupy wiekowej oraz przesłanie mailem potwierdzenia dokonania wpłaty.

Terminy zajęć:

 • Wtorek 16.00 – 17.00
 • Piątek 16.30 – 17.30
 • Sobota 12.00 – 13.00