Uczniowie szkół polskich za granicą oraz szkół z województw, które nie mają swoich koordynatorów, mogą wziąć również udział w Dyktandzie zgłaszając się poprzez aplikację i wybierając spośród województw opcję „inne”.

Tym naszym specjalnym dyktandowym gościom proponujemy udział w etapie szkolnym konkursu.
Po sprawdzeniu prac tego etapu prosimy o przesłanie protokołu poprzez aplikację oraz wszystkich poprawionych i rozkodowanych prac, które uzyskały wyniki powyżej 75 % na adres biura Fundacji w Krakowie (Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków).

Najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej oraz szkoły, w których będzie największa liczba uczestników nagrodzone zostaną specjalnymi dyplomami i upominkami.
Niestety dla tych uczestników konkursu nie jest możliwe przeprowadzenie etapu wojewódzkiego, a tym samym pozyskanie dodatkowych punktów na świadectwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek: § 6.1 pkt. 5c w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Mamy jednak nadzieję, że może będzie to zachęta dla szkoły, by w latach następnych uzyskać status koordynatora wojewódzkiego i przystąpić do grona przyjaciół dyktanda.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:
dyktando@zawszewarto.pl lub tel. 12-422 05 79

Serdecznie zapraszamy.