Partner – Koordynator wojewódzki 2021:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

LO-kielce

Patronat:
Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partner:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Sponsor:
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Adres Śląskiej Komisji Konkursowej:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
ul. św. Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach mieści się „na górce” w historycznymi budynku i nawiązuje do chlubnych przedwojennych tradycji Biskupiaka, czyli Prywatnego Męskiego Gimnazjum założonego w 1923 roku. Szkoła szczyci się sławnymi wychowankami, do których należą między innymi historyk i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Józef Gierowski oraz reportażysta redaktor Krzysztof Kąkolewski. Po likwidacji szkoły przez władze komunistyczne została ona reaktywowana w 1997 r. jako szkoła w nowym kształcie, bo koedukacyjna, ale podejmująca dziedzictwo przedwojennych poprzedników.

Naszą misją jest sprawienie, by uczniowie chcieli i mogli więcej, zgodnie z zawołaniem naszego Patrona św. Stanisława Kostki: ,,Ad maiora natus sum”. Dlatego dbamy o rozwój nie tylko intelektualny, ale też duchowy i społeczny, wspomagając uczniów w odkrywaniu ich talentów i pracy nad charakterem na zajęciach kół zainteresowań i indywidualizując nauczanie. O skuteczności naszej pracy świadczą absolwenci studiujący na prestiżowych uczelniach i kierunkach: UJ, UW, KUL, politechnikach i uczelniach ekonomicznych, którzy podtrzymują więzi ze szkołą, nie tylko sami chętnie do niej wracając, ale posyłając tu także swoje dzieci, co jest dowodem największego zaufania.

Nasze liceum chlubi się również tym, że w dwóch kolejnych latach: 2016 i 2017 nasze uczennice najlepiej zdały maturę w województwie świętokrzyskim i uzyskały tytuł laureatki i finalistki Ogólnopolskiego Programu „Matura na 100%”. Szkoła szczyci się też wielokrotnie zdobywaną stuprocentową zdawalnością i wysokimi pozycjami w rankingach maturalnych szkół. Szczególnym jednak powodem do dumy dla naszych nauczycieli jest fakt, że mamy drugie miejsce jako szkoła w województwie pod względem Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2017-2019. Wykrzesamy potencjał z każdego!