Fundacja „Zawsze Warto” została powołana 8 kwietnia 2015 roku przez krakowską, rodzinną firmę kosmetyczną Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.

Wieloletnie, różnorodne doświadczenia naszego Fundatora na rzecz potrzeb społecznych i środowiskowych zaowocowały decyzją, by działania te skoncentrować, poprzez powierzenie tej misji własnej fundacji i skierować na wspieranie szeroko rozumianej edukacji humanistycznej i społecznej młodzieży.
Adresatem działań Fundacji są zatem uczniowie, studenci oraz w sposób naturalny nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie młodzieży.

Zespół realizujący tak zdefiniowane cele, Zarząd i grupa wolontariuszy, to grono przyjaciół współpracujących z sobą od wielu lat, z dużymi doświadczeniami organizacyjnymi i bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, z pasją i misją działania na rzecz ludzi młodych.
Do realizacji tych zadań Fundator stworzył znakomite warunki lokalowe i techniczne jakie zapewnia nasza siedziba w samym centrum Krakowa przy ul. Radziwiłłowskiej 23/8.

Serdecznie wszystkich, którzy mają lub wciąż szukają swoich pasji, do współpracy z nami zapraszamy, będąc przekonanymi, że jak pisał Jonasz Kofta… ZAWSZE WARTO!