dyktando_N-l

INFORMACJE DLA LAUREATÓW Z MAŁOPOLSKI
z dn. 26.04.2021 r.

Z oczywistych, pandemicznych ograniczeń nie odbędzie się w tym roku Gala finałowa Dyktanda.
Wszystkich laureatów zapraszamy osobiście po odbiór zaświadczeń o wynikach oraz nagród do biura Fundacji codziennie (poniedziałek-piątek) w godzinach 9.00 do 15.00 w dniach od 10 maja 2021 do 30 czerwca 2021.
W sytuacjach pilnych, skan zaświadczenia wyślemy na podany adres mailowy.

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW
dot. etapu wojewódzkiego VIII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”
z dn. 23.02.2021 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za cierpliwość.

Czas na etap wojewódzki Konkursu.
Odbędzie się w środę, 10 marca 2021 o godzinie 13.00.
Dzień wcześniej zamieścimy w panelu koordynatora (po zalogowaniu) na stronie aplikacji poufne teksty dla trzech piszących grup uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Wcześniej w panelu koordynatora zostaną opublikowane formularze do pisania Dyktanda. Tym razem nie ma konieczności kodowania prac.

Przypominamy:

  • po napisaniu dyktanda prosimy Komisję Szkolną o zeskanowanie prac i przesłanie ich w tym samym dniu (10.03.2021r.) na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Wojewódzkiego,
  • w tym samym dniu (data stempla pocztowego: 10.03.2021r.) należy też wysłać tradycyjną drogą pocztową papierowe oryginały prac.

Wyniki punktowe uzyskane przez uczniów dla poszczególnych województw oraz listę uczniów z najlepszymi wynikami w Polsce ogłosimy 29 marca br.

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW dot. etapu wojewódzkiego
z dn. 22.10.2020 r.

Szanowni Państwo,
z powodów oczywistych i niezależnych od Organizatorów zmieniamy terminarz tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego. Obecnie zgodnie z planem informujemy o wynikach etapu szkolnego.
W zakładce „Archiwum” publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Ogłaszając dziś wyniki pragniemy jednocześnie poinformować Państwa, o uzgodnionej wspólnie z koordynatorami wojewódzkimi decyzji zawieszenia kolejnego etapu dyktanda. Powody dla wszystkich są jasne.
Nie zaproponujemy dziś terminu kolejnego etapu, ale jak tylko warunki zewnętrzne pozwolą, zawiadomimy wszystkich zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
Chcemy zadbać, by wszyscy zakwalifikowani mieli równe szanse uczestnictwa.
Mamy nadzieję, że uda się nam konkurs zrealizować w pierwszym kwartale 2021 roku.

Prosimy, nie zapomnijcie Państwo w pracy z młodzieżą przypomnieć o powodach powstania Dyktanda Niepodległościowego. Choć nie spotkamy się tym razem na tradycyjnych galach podsumowujących, warto jednak ten niezwykle ważny moment w historii naszego kraju przypominać.

Drodzy Państwo
Przyjmijcie wyrazy ogromnego uznania za ogrom włożonej pracy, za wytrwałość, determinację i konsekwencję w realizację trudnych wyzwań jakie niesie stan epidemiczny, w którym przychodzi wszystkim Państwu pracować.

Organizatorzy

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW

Szanowni Państwo

Jest dla nas wielką wartością i ogromną satysfakcją, że w tym trudnym roku powszechnej pandemii, rozlicznych ograniczeń i ogólnego stresu, tak wiele jest szkół zgłaszających się do udziału w VIII edycji Dyktanda.
Świadomi istniejących i wciąż zmieniających się ograniczeń, w trosce o zdrowie Uczniów i Nauczycieli modyfikujemy sposób przeprowadzenia tegorocznego konkursu.

Etap szkolny
W tym etapie szkolna komisja konkursowa wypełnia poprzez aplikację protokół elektroniczny w terminie do 9 października 2020, zaś skan podpisanego protokołu na adres mailowy wojewódzkich komisji konkursowych w terminie do 16 października br. (bez wysyłania pocztą tradycyjną).
W środę 21 października, zgodnie z harmonogramem zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych do następnego etapu.

Etap wojewódzki
W tym roku również ten etap proponujemy przeprowadzić w macierzystych szkołach zakwalifikowanych uczniów, tak aby nie musieli opuszczać murów swojej szkoły.
W przededniu tego etapu (zgodnie z harmonogramem będzie to środa 28.10.2020) teksty dyktand trafią do Państwa poprzez aplikację, a samo dyktando będzie miało tradycyjną formę i napiszemy je wszyscy o godzinie 13.00.
Po napisaniu dyktanda poprosimy, aby w tym samym dniu przesłać:
skany prac na adres mailowy koordynatora wojewódzkiego a oryginały na adres pocztowy (data stempla pocztowego).
Prace sprawdzane będą, jak dotąd, przez komisje wojewódzkie a wyniki opublikowane na stronach Organizatorów i Partnerów oraz w samej aplikacji.

Jeśli warunki pozwolą laureaci spotkają się na uroczystych Galach podsumowujących.
Gdyby jednak warunki epidemiczne nagle się zmieniły będziemy elastycznie na ten stan reagować, gotowi zmienić formę i zaplanowane terminy.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami wojewódzkimi.

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs dla uczniów i kampania promująca poprawną polszczyznę oraz znajomość podstawowych faktów i postaci współczesnej historii Polski. To także wspólna, aktywna formula obchodów Święta Niepodległości.
Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja „Zawsze Warto” oraz Stowarzyszenie Polonistów, które corocznie przygotowuje teksty dyktanda w konsultacji z historykiem.
W organizacji edycji wojewódzkich wspierają nas Partnerzy – Koordynatorzy wojewódzcy.

Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (3 kategorie wiekowe).

Uroczyste spotkania laureatów edycji wojewódzkich, dzięki naszym Partnerom, staramy się corocznie organizować w miejscach szczególnych. W minionych latach były to m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Cricoteka, siedziba Radia Kraków czy ostatnio Oddziały NBP w Krakowie i Katowicach.

W 2020 roku uczestnikami VIII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” będą uczniowie województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz, jak w latach minionych, szkoły polskie zagranicą, a także wszystkie te szkoły z pozostałych województw, które zechcą dołączyć do projektu.

Konkurs przygotowywany jest tym razem w warunkach szczególnych ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym.
Wierzymy, że mimo wszystko konkurs uda się przeprowadzić. Ostateczną decyzję pozostawiamy jednak szkołom i nauczycielom, bo dynamiczny jest rozwój epidemii i zmieniają się wprowadzane ograniczenia, różne w poszczególnych województwach.

Zgłoszenie do udziału – poprzez aplikację – przyjmujemy niezależnie od sytuacji, będzie to bowiem też forma wsparcia dla idei, która dała początek wspólnemu uczestnictwu w Święcie Niepodległości.
O wszelkich zmianach i ograniczeniach informować będziemy zgłaszającym udział w Dyktandzie poprzez dyktandową aplikację.

Partnerzy – Koordynatorzy wojewódzcy 2020:

  • dolnośląskie – Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
  • małopolskie – Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ
  • opolskie – Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
  • podkarpackie – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
  • pomorskie – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
  • śląskie – Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
  • świętokrzyskie – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
  • Kresy – Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy

Wszystkie informacje znajdują się na stronie Konkursu:
http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/

Rejestracja szkół do 29 września br.
Etap szkolny – 1 października 2020.
Zapraszamy do udziału!

Zgłoś swoją szkołę

Edycje wojewódzkie

dolnośląska 2020 małopolska 2020 opolska 2020 podkarpacka 2020 pomorska 2020 śląska 2020 świętokrzyska 2020 Pozostali uczestnicy Dyktanda

Materiały do pobrania, edycja 2020:

Plakat Banerek