prof. Leszek Balcerowicz
104. Herbaciarnia Naukowa – 6.04.2017

Sabina Baral
98. Herbaciarnia Naukowa – 2.06.2016

Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Wiceprezydent Gdyni, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, politologii na Uniwersytecie Gdańskim i studiów MBA. W mieście odpowiada za jakość życia, w tym edukację, zdrowie oraz szeroko pojęte działania z obszaru inteligentnego miasta.
Dwukrotnie wybierany przez mieszkańców na radnego Rady Miasta Gdyni, pełnił także funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych, był także szefem sztabu organizacyjnego Lotniczych Mistrzostwa Świata Red Bull Air Race Gdynia. Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując projekty w środowisku międzynarodowym z obszaru nowych technologii.
Od 2014 roku odpowiada m.in. za gdyński system oświatowy, który powszechnie uważany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Do jego kompetencji należy także nadzór i koordynacja prac wdrażających rozwiązania z obszaru tzw. smart cities.
Na co dzień jest zwolennikiem aktywnej formy spędzania wolnego czasu, triatlonista.

136. Herbaciarnia Naukowa – 4.11.2021

dr Tadeusz Zygmunt Bednarski
10. Herbaciarnia Naukowa – 8.01.2009

Witold Bereś – polski dziennikarz, autor wielu książek oraz scenarzysta i producent filmowy. Redaktor naczelny miesięcznika „Kraków”.
Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 80. prowadził podziemne pismo „Promieniści”, w latach 1989-1999 był dziennikarzem „Tygodnika Powszechnego”. Krótko był szefem publicystyki w TVP 1, tworząc i wprowadzając na antenę cykl „Rozmowy na koniec wieku”. Od 1989 do1993 był korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Blisko współpracował z RMF, a następnie w latach 2000-2007 był współpracownikiem a później dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Wraz z Kazimierą Szczuką i Tomaszem Łubieńskim prowadził magazyn kulturalny Dobre książki. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, w tym kilku w formie wywiadu-rzeki, m.in. z Czesławem Kiszczakiem, Krzysztofem Kozłowskim oraz Januszem Onyszkiewiczem. W 2000 wydał Czwartą władzę, zbiór tekstów o najważniejszych wydarzeniach medialnych w Polsce w latach 1989-1999. Wspólnie z Krzysztofem Burnetką jest autorem tomu poświęconego wybitnemu reporterowi Kapuścińskiemu: Nie ogarniam świata.
Bardzo ważne w jego dorobku są książki poświęcone Markowi Edelmanowi: „Marek Edelman. Życie. Po prostu”, „Bóg śpi” i „Marek Edelman. Życie. Do końca”.
Książki poświęcił także Andrzejowi Wajdzie, Krzysztofowi Kozłowskiemu, Jerzemu Turowiczowi, Jerzemu Pilchowi, książki i filmy – Józefowi Tischnerowi,
W 1997 wspólnie z Arturem Więckiem założył firmę producencką Bereś & Baron Media Productions. Firma realizowała programy dla telewizji (m.in. Historia filozofii po góralsku według ks. Józefa Tischnera). Więcek i Bereś wspólnie nakręcili także kilka filmów (Anioł w Krakowie, Zakochany Anioł).
W 2009 wspólnie m.in. z Arturem Więckiem i Krzysztofem Burnetką założył Fundację „Świat ma Sens”, promującą pozytywne myślenie oraz dorobek Polski i Polaków.
Często za swoją pracę nagradzany, m.in. Orderem Odrodzenia Polski w 2015 roku czy ostatnio, w 2021 Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie kultura i sztuka.

138. Herbaciarnia Naukowa – 03.02.2022

Kalina Błażejowska
85. Herbaciarnia Naukowa – 5.03.2015

ks. dr hab. Roman Bogacz
63. Herbaciarnia Naukowa – 3.01.2013

ks. Adam Boniecki
100. Herbaciarnia Naukowa – 3.11.2016

Wojciech Bonowicz – poeta, publicysta, dziennikarz
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Twórca wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w rozmaitych konkursach.
Autor tomików poetyckich: Wybór większości, Hurtownia ran, Wiersze ludowe, Pełne morze, Hurtownia ran
i Wiersze ludowe, Wybór większości i Wiersze z okolic, Polskie znaki, Echa, Druga ręka, a także książek biograficznych o ks. Józefie Tischnerze, książek dla dzieci oraz wywiadów-rzek (m.in. z Janiną Ochojską, ks. Michałem Hellerem i Wojciechem Waglewskim). Wydał tom miniesejów Sto lat. Książka życzeń.
W jednym z wywiadów Poeta powiedział o sobie:
„Staram się, aby słowa w moich wierszach odetchnęły. Może nie mają u mnie takiej frajdy, jak u innych poetów, ale przynajmniej nie czują się wykorzystywane.”

119. Herbaciarnia Naukowa – 6.12.2018

Andrzej Byrt
127. Herbaciarnia Naukowa – 9.01.2020

prof. Andrzej Chwalba
61. Herbaciarnia Naukowa – 8.11.2012
87. Herbaciarnia Naukowa – 23.04.2015

dr Teresa Chylińska
18. Herbaciarnia Naukowa – 3.12.2009

Mieczysław Czuma
62. Herbaciarnia Naukowa – 6.12.2012

Anna Dymna
40. Herbaciarnia Naukowa – 15.09.2011

prof. Czesław Dźwigaj
96. Herbaciarnia Naukowa – 7.04.2016

prof. dr hab. Bolesław Faron
81. Herbaciarnia Naukowa – 6.11.2014

Andrzej Franaszek
34. Herbaciarnia Naukowa – 17.03.2011

Krzysztof Globisz
19. Herbaciarnia Naukowa – 7.01.2010

dyr. Zofia Gołubiew – urodzona w Krakowie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 1974 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie. W latach 1996-2000 była wicedyrektorem tego Muzeum, a w latach 2000-2015 dyrektorem naczelnym. W latach 2000-2003 była prezesem Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich, a w latach 2000-2005 wiceprezesem Zarządu Fundacji Kioto-Kraków. Jest członkiem m.in.  Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Zarządu Międzynarodowego Triennale Grafiki, Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz kilku rad i stowarzyszeń. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Gloria Artis”, Orderem Księżnej Olgi (Ukraina), Orderem Oficera Zasługi Królestwa Norwegii oraz licznymi nagrodami, m.in. Ministra Kultury i Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. (a)
Członek Rady Programowej Fundacji „Zawsze Warto”

24. Herbaciarnia Naukowa – 8.04.2010

Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka, od 12 lat związana z kancelarią Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spk., w której od czterech lat odpowiada za praktykę pro bono. Specjalizuje się w postępowaniach i sądowych, prawie cywilnym i karnym. Jest współtwórczynią inicjatywy obywatelskiej „Wolne Sądy” oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Od kwietnia 2016 roku jest koordynatorką do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat współpracuje w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz organizuje dla nich wsparcie finansowe. W swojej działalności pro bono realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W 2016 została nagrodzona tytułem prawnika pro bono. W ramach KOS reprezentuje sędziów SN i NSA powyżej 65. roku życia w postępowaniach mających na celu zablokowanie usunięcie ich ze stanu czynnego na podstawie ustawy o SN z 2017 roku. Występuje także przed TSUE w postępowaniach wywołanych zadanymi przez SN pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi niezależności sądownictwa.

133. Herbaciarnia Naukowa – 8.04.2021

Anna Grochowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, historyczka literatury i historyczka sztuki, badaczka cracovianów (w tym krakowskiego i nowohuckiego życia literackiego) i de natu krakowianka, przez lata związana z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako absolwentka i wykładowczyni. Pisarka, autorka m.in. nagrodzonej Krakowską Książką Miesiąca monografii pt. Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą. Rzecz o Domu Literatów (2017) oraz Literackiego przewodnika po Nowej Hucie (2019). Stypendystka MKiDN (2014), inicjatorka i współtwórczyni festiwalu literackiego oraz współredaktorka naukowej serii wydawniczej pod nazwą Ścieżkami Pisarzy. Autorka ok. 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jej najnowsza książka Święte Wzgórze? Wawel w literaturze, sztuce i kulturze w latach 1795-1918 oparta została na rozprawie doktorskiej obronionej w 2019 roku pod kierunkiem prof. dra hab. Franciszka Ziejki, za którą autorka otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa (2020). (a)

118. Herbaciarnia Naukowa – 8.11.2018

prof. Stanisław Grodziski
23. Herbaciarnia Naukowa – 19.03.2010

prof. Marek Grzegorzewski
102. Herbaciarnia Naukowa – 12.01.2017
111. Herbaciarnia Naukowa – 11.01.2018

dr hab. Andrzej Gurbiel
8. Herbaciarnia Naukowa – 6.11.2008

Anne Hall
15. Herbaciarnia Naukowa – 4.06.2009

Wojciech Hausner, ur. 1957, pedagog i historyk, nauczyciel; harcmistrz; od 1965 w harcerstwie, do 1989 w ZHP; 1984-1989 w niejawnym Ruchu Harcerskim Rzeczypospolitej, 1985-1989 redaktor czasopisma „Czuwajmy” wychodzącego poza cenzurą i uczestnik działań duszpasterstwa harcerek i harcerzy przy kościele św. Idziego w Krakowie; w 1995 inicjator wydawania i przez kilka lat redaktor „Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich”, członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; od 1989 w ZHP (r. zał.1918) i ZHR, 1992-1997 przewodniczący i wiceprzewodniczący ZHR, a następnie m.in. 2008-2012 członek Naczelnictwa i Rady Naczelnej; 1981 w NZS; 1997-2001 poseł na Sejm RP z listy Akcji Wyborczej Solidarność, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, wiceprzewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek Rady Służby Cywilnej; 2002-2006 członek rady dzielnicy VI Bronowice, 2006-2010 radny Miasta Krakowa z listy PiS; od 2005 redaktor naczelny „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”; od 1996 członek jury i organizator krakowskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”; wielokrotnie w jury konkursów m.in. w projekcie MEN i ZHR „Szkoła Niepodległej” (2018), historycznego w 30-lecie stanu wojennego (2011) i w 30-lecie „Solidarności” (2010), ZHR, MKiDN, MEN „Do Wolnej Polski” (2000-2001); w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” organizator m.in. rajdów turystycznych, historycznych gier miejskich, projektu Klub Turystyki Historycznej; autor książek i artykułów o historii, wychowaniu i metodzie harcerskiej, m.in. Krakowski skauting 1910-1914, Kraków 1994; Skauting plus niepodległość, Kraków 2008; Harcerstwo duchowej niepodległości [współautor z M. Kapustą], Kraków 2009; Epizody harcerskiej konspiracji niepodległościowej na ziemi krakowskiej 1944-1953 [współautor z M. Kapustą, M. Konieczną], Kraków 2014; Sto lat harcerstwa [współautor z M. Wierzbickim], Warszawa 2015. Ta ostatnia nagrodzona w konkursie „Książka Historyczna Roku” im. Oskara Haleckiego. Miłośnik historii, gór, krajoznawstwa i poezji.

132. Herbaciarnia Naukowa – 4.03.2021

Krzysztof Jakubowski – publicysta, działacz samorządowy, dokumentalista i popularyzator historii Krakowa; autor dwuczęściowego zbioru szkiców „Kraków na starych widokówkach” (2011, 2015), książki o historii krakowskich kawiarni i cukierni „Kawa i ciastko o każdej porze” (2012), współautor dwóch tomów „Spacerownika krakowskiego” (2010, 2013), autor pitavala „Kraków pod ciemną gwiazdą” (2016) oraz przewodnika „Spacerownik po Dzielnicy VIII Dębniki. Od Ludwinowa po Sidzinę” (2020). Czynnie uczestniczył w takich przedsięwzięciach wydawniczych, jak „Encyklopedia Krakowa” (ponad 60 haseł) oraz przewodnik „Kraków Travel”. (a)

92. Herbaciarnia Naukowa – 5.11.2015

dr Małgorzata Janicka-Słysz
21. Herbaciarnia Naukowa – 4.02.2010

Stanisław Janicki
120. Herbaciarnia Naukowa – 10.01.2019

dr Małgorzata Jantos – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja: bioetyka, filozofia niemiecka), Laureatka wielu nagród dydaktycznych Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka wielu publikacji, organizatorka wielu konferencji.
Radna miasta Krakowa (od 2002 roku do dzisiaj); Członek Komisji Historii i Filozofii Medycyny Polskiej Akademii Nauk.
Laureatka „Krakowski Dukat” za inicjatywy okazane w przedsięwzięciach gospodarczych oraz zasługi w działalności publicznej (1994 rok); międzynarodowa nagroda „Kobieta Przedsiębiorcza” przyznawana przez Avon Cosmetics (2002 rok). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi; Medal Komisji Edukacji Narodowej. (a)

22. Herbaciarnia Naukowa – 4.03.2010
42. Herbaciarnia Naukowa – 20.10.2011

dr Stefan Jan Jaworski
71. Herbaciarnia Naukowa – 3.10.2013

Bogusław Kaczyński
44. Herbaciarnia Naukowa – 17.11.2011

Barbara Kalfas
35. Herbaciarnia Naukowa – 7.04.2011

prof. dr hab. Anna Karwińska
59. Herbaciarnia Naukowa – 6.09.2012

Swiatosław Kawetski, Vicekonsul Ukrainy
26. Herbaciarnia Naukowa – 6.05.2010

dr hab. Renata Kierepko jest doktorem habilitowanym nauk fizycznych i profesorem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. W swoich badaniach zajmuje się identyfikacją i charakterystyką izotopowych sygnatur źródeł i zdarzeń jądrowych przy użyciu metod radiochemicznych oraz spektrometrii jądrowych.
Przebywała na stażach zagranicznych m.in. w ośrodkach takich jak: CEA Saclay i Marcoule we Francji oraz NIRS/QST w Japonii. Podczas dwuletniego stypendium JSPS brała udział w badaniach w strefie wyłączenia Elektrowni Jądrowej Fukushima Dai-ichi. Jej zadaniem było m.in. znalezienie i zdefiniowanie „hot spotów” aktynowców, czyli miejsc akumulacji pierwiastków tej grupy w środowisku. Bierze udział w pracach ogólnoświatowej sieci laboratoriów Ro5 zajmujących się identyfikacją sztucznych izotopów promieniotwórczych uwolnionych do atmosfery w wyniku zarówno zadeklarowanych jak i niezadeklarowanych zdarzeń jądrowych.
Do jej zainteresowań naukowych należą: analiza jakościowa i ilościowa sztucznych izotopów promieniotwórczych (śladów zdarzeń jądrowych) w środowisku, a zwłaszcza w atmosferze, niskotłowe spektrometrie jądrowe, spektrometria mas, opracowywanie oraz wdrażanie i walidacja metod wydzielania izotopów promieniotwórczych.

Lubi myśleć o swojej pracy jak o pracy detektywa, nie za bardzo może się cieszyć publicznie z wyników swoich badań, bo słowo „promieniowanie” wzbudza powszechny lęk.

137. Herbaciarnia Naukowa – 13.01.2022

dr Krzysztof Kmieć
13. Herbaciarnia Naukowa – 2.04.2009

dr. Werner Koehler
76. Herbaciarnia Naukowa – 3.04.2014

prof. Grzegorz W. Kołodko
53. Herbaciarnia Naukowa – 12.04.2012

Agnieszka Konior – przewodniczka literacka po Krakowie, od ponad 5 lat oprowadza literackimi ścieżkami królewskiego miasta. Autorka szlaków literackich na portalu readingmalopolska.pl i krakow.travel oraz cyklu felietonów dla internetowego wydania Ha!artu, dotyczących „krakowskiego realizmu knajpianego”, czyli wizerunków krakowskich knajp we współczesnej literaturze. Tematykę związaną z turystyką literacką zgłębia również od strony badawczej i teoretycznej. Jest doktorem nauk społecznych, pracuje w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się zarządzaniem dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturową. (a)

107. Herbaciarnia Naukowa – 5.10.2017

Michał Kozioł
75. Herbaciarnia Naukowa – 27.03.2014

senator Krzysztof Kozłowski
45. Herbaciarnia Naukowa – 1.12.2011

prof. Barbara Krauz-Mozer
29. Herbaciarnia Naukowa – 2.12.2010

Dominik Kretschmann
126. Herbaciarnia Naukowa – 5.12.2019

Antoni Kroh
109. Herbaciarnia Naukowa – 9.11.2017

dr Michał Krupiński
113. Herbaciarnia Naukowa – 1.03.2018

dr Monika Kuhnke – historyk sztuki, od 1992 roku specjalizująca się w problematyce strat wojennych 1939-1945 w dziedzinie dóbr kultury (początkowo w biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, a od 1999 r., przez blisko 20 lat, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych).
Przez lata zajmowała się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów oraz dokumentów dotyczących zaginionych dzieł sztuki oraz badaniem proweniencji zabytków. Jest autorką lub współautorką wielu wystąpień rewindykacyjnych dotyczących dzieł sztuki utraconych przez Polskę. Członek polskiej delegacji w rozmowach ze stroną niemiecką i rosyjską. W latach 2014-1016 wchodziła w skład międzynarodowej grupy ekspertów Taskforce „Schwabinger Kunstfund” powołanej do zbadania proweniencji dzieł sztuki zabezpieczonych w Monachium w mieszkaniu Corneliusa Gurlitta. Autorka ponad stu artykułów oraz publikacji dotyczących zarówno utraconych, jak i odzyskanych dóbr kultury. Współautorka publikacji „Zagrabione odzyskane. Działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie restytucji dóbr kultury utraconych przez Polskę w okresie II wojny światowej” (Warszawa 2011 i 2015) oraz książek „Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny” (Warszawa 2014) i „Sztuka zagrabiona 2. Madonna znika pod szklaną kawy” (Warszawa 2021).

95. Herbaciarnia Naukowa – 3.03.2016

dr Małgorzata Kułakowska – politolożka, brytanistka, absolwentka politologii oraz socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autorka kilkunastu artykułów poświęconych tematyce wielokulturowości, migracji oraz społeczeństwa brytyjskiego, monografii „W poszukiwaniu spójności wspólnotowej. Polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010″ (2018) oraz współredaktor prac zbiorowych: „Studia nad wielokulturowością” (2010), „Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century” (2015), „Oblicza kampanii wyborczych 2015″ (2016). Sekretarz redakcji Rocznika „Teoria Polityki”. (a)

52. Herbaciarnia Naukowa – 15.03.2012

dr Aneta Lipińska
84. Herbaciarnia Naukowa – 5.02.2015

Ewa Lipska (ur. 1945) – poetka i felietonistka, redaktorka działu poezji Wydawnictwa Literackiego (1970–1980), wicedyrektorka i dyrektorka Instytutu Polskiego w Wiedniu (1991–1997), członkini PEN Clubu oraz Polskiej Akademii Umiejętności, autorka wielu tomów poetyckich, tomu prozy oraz tomu: E. Lipska, T. Lem, Boli tylko, gdy się śmieję… Listy i rozmowy (2018), laureatka wielu nagród literackich, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich, PEN Clubu, Nagrody Literackiej „Gdynia”, nagrody poetyckiej Silesius, Wielki Ambasador Polszczyzny za rok 2021. (a)
Członek Rady Programowej Fundacji „Zawsze Warto”

82. Herbaciarnia Naukowa – 4.12.2014
91. Herbaciarnia Naukowa – 15.10.2015

Anna Lutosławska to prawdziwa Krakowianka. Tu się urodziła, tu przeżyła okupację, tu ukończyła Studio Stary Teatr. Profesorami byli: Maria Dulęba, Juliusz Osterwa, Janusz Warnecki i inne znakomitości. Ojciec Andersowiec wraca z wojny. Proponują mu „lepiej panu będzie na Ziemiach Odzyskanych”. Rodzina jedzie za nim do Wrocławia. Tam Anna gra w Teatrze Polskim, wychodzi za mąż za pierwszą miłość Romana Lutosławskiego i tam rodzi syna Bolesława.
W reżyserii Edmunda Wiercińskiego gra pierwszą rolę Szekspirowską. Potem do tej Celii z Jak wam się podoba, jeszcze 10 ról Szekspirowskich! I to z jakimi reżyserami: Skuszanka, Krasowski, Zamkow.
Wraca do Krakowa: Teatr im J. Słowackiego a potem awangardowy Teatr Ludowy w Nowej Hucie. Zyskuje opinię aktorki wielkiego repertuaru – Kassandra, Antygona, Fedra, a z polskich autorów: Panna Młoda, Rachela, Laodamia, Idalia, Laura, Księżniczka Wiśniowiecka, Roza Weneda.
Podejmuje pracę w PWST, gdzie uczy przez 8 lat, najpierw jako starszy wykładowca, później jako docent.
W 1981 wylatuje do Algierii gdzie mąż Michał Jaworski pracuje jako kooperant na stanowisku inżyniera mechanika. Pozostaje tam sześć lat. I właśnie w Afryce zaczyna pisać i malować pod nazwiskiem Anna Lutosławska-Jaworska. W Polsce zostawiła wszystkie nagrody artystyczne: za Gruszę w Kaukaskim Kredowym Kole, Idalię, Cudzoziemkę, Zamienione głowy, Wasantasenę.
Laureatka Nagrody im. Ireny Solskiej (2014) za twórczość wywierającą największy wpływ na rozkwit sztuki aktorskiej, stawiający Artystkę wśród najwybitniejszych aktorek w powojennym polskim teatrze. Krakowianka Roku 2013. Odznaczona m.in Złotym Krzyżem Zasługi (1972) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych i transformacji ustrojowej w Polsce, za propagowanie Państwa Obywatelskiego oraz osiągnięcia zawodowe i społeczne. (a)
Była wielokrotnym gościem Herbaciarni Naukowej, zachwycając uczestników niezwykłą wiedzą i umiejętnością dzielenia się z młodzieżą doświadczeniem zawodowym i osobistym. Wydała 10 książek w tym 3 dla dzieci.
Autorka niezwykłego monodramatu inspirowanego listami Heleny Modrzejewskiej i Ignacego Jana Paderewskiego, przygotowanego dla Fundacji Zawsze Warto z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dobry duch wielu działań podejmowanych przez Fundację.

64. Herbaciarnia Naukowa – 7.02.2013
66. Herbaciarnia Naukowa – 21.03.2013
68. Herbaciarnia Naukowa – 9.05.2013
86. Herbaciarnia Naukowa – 9.04.2015
108. Herbaciarnia Naukowa – 19.10.2017

Zbigniew Jacek Łepkowski
17. Herbaciarnia Naukowa – 5.11.2009

prof. dr hab. Janusz Majcherek
60. Herbaciarnia Naukowa – 4.10.2012

Justyna Majerska-Sznajder (Jüśja fum Biöetuł) – prezeska Stowarzyszenia Wilamowianie, rewitalizatorka i organizatorka wilamowskiego życia kulturalnego, w tym teatru amatorskiego; nauczycielka języka wilamowskiego, z zawodu i z zamiłowania etnograf.

140. Herbaciarnia Naukowa – 05.05.2022

Paulina Marona bada rozwój i biologię nowotworów już od czasu studiów licencjackich na kierunku biotechnologia, a obecnie, kiedy dołączyła do zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim jak mówi, próbuje „rozgryźć mechanizm odpowiedzialny za rozwój nowotworu nerki”. Jest przekonana, że prace prowadzone przez jej grupę pomogą w lepszym zrozumieniu biologii raka nerki, a w przyszłości przyczynią się do stworzenia skutecznego leku na tę chorobę.
Paulina Marona w latach 2015-2018 uzyskała finansowanie 3 projektów badawczych, a w latach 2017-2018 została laureatką prestiżowych konkursów PRELUDIUM 13 oraz ETIUDA 6 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Młoda badaczka jest także laureatką takich wyróżnień jak: stypendium START 2018 dla wybitnych młodych naukowców, stypendium im. Jana Zurzyckiego za najlepsze publikacje, stypendium projakościowe dla najlepszych doktorantów, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów. W ramach stypendium START 2018 otrzymała finansowanie miesięcznego stażu zagranicznego, który odbyła we wrześniu 2018 r. w AntiCancer Inc. w San Diego w USA. Jest jedną z sześciu wybitnych badaczek 2019 roku, nagrodzonych w ramach programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.
Paulina Marona pracuje pod kierunkiem doc. Katarzyny Miękus, o której mówi, że jest dla niej wielką inspiracją i wspiera ją w ciągłym rozwoju naukowym. „Jej wiedza i doświadczenie, a także ogromna życzliwość i otwartość od samego początku motywowały mnie do pracy, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi”.

130. Herbaciarnia Naukowa – 3.12.2020

Leszek Mazan
62. Herbaciarnia Naukowa – 6.12.2012

red. Adam Michnik
49. Herbaciarnia Naukowa – 2.02.2012

dr hab. Katarzyna Miękus
130. Herbaciarnia Naukowa – 3.12.2020

prof. Jan Miodek
115. Herbaciarnia Naukowa – 10.05.2018

Barbara Nawratowicz
101. Herbaciarnia Naukowa – 1.12.2016

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
65. Herbaciarnia Naukowa – 7.03.2013

Małgorzata Niemczyk
114. Herbaciarnia Naukowa – 12.04.2018

Kuba Niziński, dziennikarz
117. Herbaciarnia Naukowa – 4.10.2018

dr Elżbieta Orman
14. Herbaciarnia Naukowa – 7.05.2009
56. Herbaciarnia Naukowa – 17.05.2012

Adam Orzechowski
43. Herbaciarnia Naukowa – 3.11.2011

Małgorzata Pazdor, Prezes – Firma ROMAX sp.j.
88. Herbaciarnia Naukowa – 7.05.2015

Piotr Piwowarczyk
121. Herbaciarnia Naukowa – 7.02.2019

dr Bogusław Podhalański – studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej rozpoczął w 1972 roku. W 1977 roku przed ukończeniem studiów dołączył do profesjonalnego zespołu naukowego w Instytucie Kształtowania Środowiska Oddział w Krakowie – Zakładzie Metodologii Planowania i Projektowania Architektonicznego. Dyplom mgr inż. architekta uzyskał w 1978 r. W 1980 r. rozpoczął pracę na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. W 1981 ukończył Podyplomowe Studia Planowania Przestrzennego, a w 1986 r. – Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Od 1982 został pracownikiem naukowym. W 1993 r. na podstawie pracy pt. „Metody oceny modeli na przykładzie ośrodka miejskiego Krakowa” uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 2014 r. uzyskał stopień dr hab. W 2019 r został profesorem uczelni.
Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański rozwinął nie tylko zainteresowania zawodowe w zakresie planowania przestrzennego. Wykonał (jako autor i współautor) wiele opracowań planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz skutków finansowych planów miejscowych. Na jego dorobek naukowy składają się artykuły i opracowania poświęcone: metropoliom, mechanizmom kształtowania się obszaru metropolitalnego i ich rozwoju, metodom planowania i restaurowania kompozycji urbanistycznych. Działalność ta była realizowana jest w Instytucie Projektowania Miast i Regionów PK, od 2020 r w katedrze Planowania przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego.
Należy do Izby Architektów RP oraz Izby Inżynierów Budownictwa. Jest również członkiem SARP i TUP.

48. Herbaciarnia Naukowa – 19.01.2012

Hanna Polak
99. Herbaciarnia Naukowa – 6.10.2016

prof. Jacek Poleski
12. Herbaciarnia Naukowa – 5.03.2009

prof. Anna Polony
103. Herbaciarnia Naukowa – 2.03.2017

prof. dr hab. Jacek Popiel
3. Herbaciarnia Naukowa – 3.04.2008
36. Herbaciarnia Naukowa – 19.05.2011

prof. Wanda Półtawska
33. Herbaciarnia Naukowa – 3.03.2011

Karolina Prandzioch
88. Herbaciarnia Naukowa – 7.05.2015

prof. Jacek Purchla
11. Herbaciarnia Naukowa – 5.02.2009
25. Herbaciarnia Naukowa – 23.04.2010

Wacław Radziwinowicz to dziennikarz, publicysta i reportażysta, wieloletni korespondent „Gazety Wyborczej”, wydalony z Rosji w 2015 roku, kiedy to cofnięto mu akredytację i nakazano opuszczenie Rosji w ciągu 30 dni. Zdążył jednak zabrać stamtąd coś niezwykle dlań cennego, co? – o tym też będzie podczas spotkania.
Związany z Olsztynem, gdzie ukończył liceum, studia na Filologii Polskiej, następnie studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1992 roku stanął na czele regionalnego oddziału „Gazety Wyborczej” w Olsztynie, a od 1997 został stałym korespondentem tego dziennika w Rosji. Właśnie Rosji, jej sprawom i jej mieszkańcom poświęca się w pracy zawodowej. Jest też autorem trzech książek o Rosji: Gogol w czasach Google’a, za którą w 2014 roku był nominowany do Nike; Soczi. Igrzyska Putina i Crème de la Kreml z 2016 roku.
W 2014 roku został laureatem Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, a w 2016 roku studenci dziennikarstwa z 13 uczelni państwowych, którzy co roku wybierają swoich mistrzów zawodu w ramach MediaTorów, przyznali mu statuetkę w kategorii NawigaTOR, czyli dla publicysty, dzięki któremu „nasze poglądy zaczynają iść własną drogą”.
O Rosji i Rosjanach wie chyba niekiedy więcej niż oni sami o sobie. Pisze o nich i mówi ciepło, z wyczuciem i zrozumieniem. Dziennikarze „Nowoj Gaziety” (Dmitrij Muratow red. nacz. i Andriej Lipskij zastępca) w rekomendacji jego książki „Crème de la Kreml” piszą o nim, że świetnie potrafi oddać naszą trudną do zrozumienia rzeczywistość, najpierw przepuszczając ją przez swoje serce i umysł (…) Nie ma w nim ani rusofobii, ani rusofili; nie ma propagandowej „aktualności” ani zapleśniałych mitologicznych klisz. Pozwala poznać prawdziwą Rosję.
Miłośnik wędkarstwa i kotów – tę drugą miłość odziedziczył zapewne po babci Annie. Od niej i jej opowieści zaczęła się także opowieść Wacława Radziwinowicza o „jego Rosji”.

131. Herbaciarnia Naukowa – 7.01.2021

Katarzyna Rogowiec, polska paraolimpijka, ekonomistka, specjalistka w obszarze kadr i płac, działaczka społeczna, kandydatka do Parlamentu Europejskiego w wyborach w roku 2014.
Ukończyła Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją finanse publiczne. Multimedalistka Mistrzostwach Świata w biegach narciarskich i w biathlonie (Baiersbronn,2003; Fort Kent, 2005; Khanty Mansiysk, 2011). Od marca 2006 do 2014 roku była Członkinią Rady Zawodników przy Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim, a od stycznia 2009 do 2015 roku członkinią Komitetu Zawodników przy Światowej Agencji Antydopingowej. Dwukrotna mistrzyni paraolimpijska z Turynu (2006) w biegach narciarskich na 15 km techniką klasyczną i na 5 km techniką dowolną i brązowa medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Vancouver. Jest jedyną osobą, która zdobyła medale dla Polski na tych igrzyskach.
Kilkakrotnie była obserwatorem największych imprez sportowych świata, zbierając doświadczenia organizacyjne na olimpiadach w Pekinie, Londynie, czy Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej w New Delhi w 2010 r., Rio i Pyeongchang. W 2010 roku założyła Fundację Katarzyny Rogowiec Avanti, której głównym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza osób z niepełnosprawnością szczególnie w obszarze dokonań sportowych i podróżniczych.
Straciła obie ręce w 1980 (jako 3-letnie dziecko) w wypadku ze sprzętem żniwnym.

134. Herbaciarnia Naukowa – 6.05.2021

prof. Andrzej Romanowski
97. Herbaciarnia Naukowa – 12.05.2016
105. Herbaciarnia Naukowa – 11.05.2017

prof. Michał Rożek (1946-2015)
Krakowianin z dziada pradziada, historyk, historyk sztuki i kultury, absolwent II LO im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat (1972), habilitacja (1979); uczeń profesora Estreichera, badacz, znawca i pasjonat Krakowa. Znany z erudycyjnych wykładów, w których pięknie i wieloaspektowo przedstawiał nasze narodowe dzieje, przypominając wybitne postaci oraz pokazując europejskie korzenie naszej tożsamości.
Przez wiele lat współpracował z TVP realizując programy o Krakowie oraz „Dziennikiem Polskim” opowiadając w sobotnich artykułach o osobliwościach w dziejach naszego miasta. Pasjonat i wybitny znawca Zamku Królewskiego na Wawelu i królewskiej Katedry.
Autor kilkudziesięciu książek, kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych. Członek Towarzystwa Miłośników Historii Krakowa oraz Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa.
Laureat Nagrody Miasta Krakowa (1995)za książkę „Wawel i Skałka. Panteony polskie”.
Doradca i konsultant Fundacji „Panteon Narodowy”, wykładowca (wielokrotny – na życzenie młodzieży) Herbaciarni Naukowej, cyklu spotkań dla nauczycieli i młodzieży organizowanego przez Fundację „Panteon Narodowy” wspólnie z Polską Akademią Umiejętności. Dziś projekt kontynuuje Fundacja „Zawsze Warto”.
Zmarł 15 czerwca 2015, pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
Z inicjatywy Fundacji „Zawsze Warto”, vis a vis ulubionej kawiarni Profesora na krakowskich Plantach we wrześniu 2015 pojawiła się „ławeczka literacka” upamiętniająca postać Profesora.

5. Herbaciarnia Naukowa – 5.06.2008
6. Herbaciarnia Naukowa – 18.09.2008
20. Herbaciarnia Naukowa – 15.01.2010
31. Herbaciarnia Naukowa – 20.01.2011
43. Herbaciarnia Naukowa – 3.11.2011
51. Herbaciarnia Naukowa – 8.03.2012
54. Herbaciarnia Naukowa – 19.04.2012

Rafał Róg
123. Herbaciarnia Naukowa – 6.06.2019

dr Michał Rusinek – wykłada (literaturoznawstwo na UJ), przekłada (książki) i układa (wierszyki, piosenki, felietony).
Urodził się w 1972 roku w Krakowie i nadal tam mieszka – z rodziną. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi jej Fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie prowadzi zajęcia z teorii literatury, teorii przekładu i creative writing. Bywa tłumaczem z języka angielskiego, zdarza mu się pisywać książki dla dzieci i dorosłych oraz układać wierszyki czy teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach i języku. (a)

110. Herbaciarnia Naukowa – 7.12.2017

prof. Zdzisław Ryn
41. Herbaciarnia Naukowa – 6.10.2011

dr hab. Małgorzata Siekańska, prof. AWF – psycholog sportu klasy I, pracuje w Zakładzie Psychologii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie. Specjalizuje się w psychologii zdolności i wybitnych osiągnięć oraz psychologii sportu (sport dzieci i młodzieży, komunikacja trener-zawodnik, wspieranie rozwoju zawodników, talent sportowy, samoregulacja i metapoznanie w aktywności sportowej, myślenie dywergencyjne i zdolności w zakresie samoregulacji u zawodników wysokiego wyczynu, samoregulowane uczenie się). Tej tematyki dotyczą jej publikacje oraz wystąpienia konferencyjne. Pracuje indywidualnie z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych. Od 2015 roku współpracuje z Polskim Związkiem Szachowym. Członek Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Association for Applied Sport Psychology (AASP) i the European Federation of Sport Psychology (FEPSAC). (a)

83. Herbaciarnia Naukowa – 8.01.2015

Andrzej Sikorowski – urodzony w Krakowie w 1949 roku, absolwent wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor piosenek, wokalista, gitarzysta, lider Grupy Pod Budą i twórca większości jej piosenek. Napisał kilkaset utworów nagranych na kilkunastu płytach złotych i platynowych. Dał wiele koncertów w kraju a także dla rodaków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Belgii, Holandii, Szwecji, Anglii. Współpracuje również z innymi wykonawcami m.in. z Marylą Rodowicz i Grzegorzem Turnauem („Pasjans na dwóch”).
Napisał muzykę do ponad 20 filmów animowanych dla dzieci. Był felietonistą „Dziennika Polskiego”, „Przekroju” i „Hustlera”. Jest laureatem wielu nagród festiwalowych, zdobywcą czołowych miejsc w plebiscytach radiowych i telewizyjnych. Jego „Kap. Kap, płyną łzy”, „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa” czy „Ale to już było” dla Maryli Rodowicz, śpiewa od lat cała Polska. Od 2005 roku występuje także u boku swojej córki, Mai Sikorowskiej, jako autor, kompozytor, akompaniator, partner wokalny.

139. Herbaciarnia Naukowa – 07.04.2022

dr Paweł Skawiński
46. Herbaciarnia Naukowa – 15.12.2011

prof. dr hab. Aleksander Skotnicki
27. Herbaciarnia Naukowa – 10.06.2010

Bogusław Sonik
67. Herbaciarnia Naukowa – 4.04.2013
72. Herbaciarnia Naukowa – 7.11.2013

prof. Marek Stankiewicz
124. Herbaciarnia Naukowa – 3.10.2019

prof. Krzysztof Stopka
4. Herbaciarnia Naukowa – 8.05.2008

prof. Jerzy Stuhr
116. Herbaciarnia Naukowa – 7.06.2018

Piotr Sułkowski
122. Herbaciarnia Naukowa – 14.03.2019

dr Justyna Śliwińska – geodeta, doktor nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, pracownik Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Na co dzień zajmuje się badaniem wpływu zjawisk geodynamicznych na ruch obrotowy Ziemi, interpretacją czasowych zmian pola grawitacyjnego naszej planety, analizą zmian zasobów wód gruntowych w Polsce. Bierze udział w pracach międzynarodowej grupy roboczej zajmującej się analizą prognoz parametrów orientacji Ziemi działającej przy Międzynarodowej Służbie Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia. Jest autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kierownikiem lub uczestnikiem projektów krajowych i międzynarodowych. Wyniki swoich badań wielokrotnie prezentowała na konferencjach naukowych, takich jak doroczne kongresy Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU), Zgromadzenie Naukowe Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG), Kongres Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU). O swoich badaniach opowiada z pasją i zaangażowaniem.

143. Herbaciarnia Naukowa – 11.05.2023

dyr. Marek Świca
106. Herbaciarnia Naukowa – 1.06.2017

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
39. Herbaciarnia Naukowa – 8.09.2011

dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
112. Herbaciarnia Naukowa – 1.02.2018

prof. Michał Turała
16. Herbaciarnia Naukowa – 1.10.2009
32. Herbaciarnia Naukowa – 17.02.2011

Grzegorz Turnau
128. Herbaciarnia Naukowa – 5.03.2020

prof. dr hab. Piotr Tworzewski
47. Herbaciarnia Naukowa – 5.01.2012

prof. dr hab. Jerzy Vetulani
94. Herbaciarnia Naukowa – 7.01.2016

prof. dr hab. Teresa Walas
73. Herbaciarnia Naukowa – 5.12.2013

prof. Kazimierz Wiech
70. Herbaciarnia Naukowa – 5.09.2013

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
79. Herbaciarnia Naukowa – 4.09.2014

Mariusz Wollny
93. Herbaciarnia Naukowa – 3.12.2015

prof. Adam Wsiołkowski
30. Herbaciarnia Naukowa – 4.01.2011

prof. dr hab. Marta Wyka
2. Herbaciarnia Naukowa – 6.03.2008

Lidia Wysoczańska
80. Herbaciarnia Naukowa – 2.10.2014

Marek Zając
125. Herbaciarnia Naukowa – 7.11.2019

prof. Krzysztof Zanussi
7. Herbaciarnia Naukowa – 2.10.2008

Dr Bogdan Zemanek, dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie, zapytany o źródło swojej pasji, która stała się jego życiową i zawodową drogą, opowiedział nam o pewnej przypadkowej kartce, którą jeszcze na studiach zobaczył w drodze na lektorat języka angielskiego. Było na niej napisane, że jeśli ktoś chce się uczyć języka chińskiego, niech przyjdzie do sali X. Było to na tyle absurdalne, że skusiło do wzięcia udziału. Jak powiedział nasz gość: „poszliśmy [z kolegą] i wsiąkliśmy”. Dużą rolę odegrała nauczycielka tego języka, która oczarowała studentów już na pierwszej lekcji – swoją kulturą i wielką erudycją.
„Mnie skusiło, nie każdego wciąga”.

129. Herbaciarnia Naukowa – 5.11.2020

prof. Franciszek Ziejka
1. Herbaciarnia Naukowa – 10.01.2008
28. Herbaciarnia Naukowa – 4.11.2010
38. Herbaciarnia Naukowa – 16.06.2011

prof. Piotr Zieliński
55. Herbaciarnia Naukowa – 10.05.2012

Alfred Znamierowski
9. Herbaciarnia Naukowa – 4.12.2008

prof. dr hab. Andrzej Zoll
50. Herbaciarnia Naukowa – 1.03.2012