POETYCKI HYDE PARK
Projekt Fundacji „Zawsze Warto”
w ramach zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków

Krakowskie Noce cieszą się dużą popularnością wśród krakowian i turystów. Jedną z nich jest Noc Poezji. W czasie zbiega się ona z Jesiennym Świętem Poetów – czteroletnią tradycją Fundacji „Zawsze Warto”, więc w tym roku działania obu inicjatyw pójdą równolegle.

poeci-logoDla wszystkich starczy miejsca…
Edward Stachura

Poetycki Hyde Park

15 września
Ogłosimy skierowane do szkół i domów kultury konkurs na najciekawszy happening lub wydarzenie poetyckie promujące poezję.
Okres realizacji konkursu – do 14 października 2019

11 października
W przededniu Krakowskiej Nocy Poezji w największych centrach przesiadkowych (tramwaj-autobus: Basztowa-Teatr Słowackiego, Basztowa-Kleparz, Teatr Bagatela oraz Poczta Główna) odbędzie się mobilny konkurs adresowany do mieszkańców Krakowa „Czyj to wiersz?”
Kilka tysięcy wydrukowanych kolorowych kart z poezją najznakomitszych autorów trafi do mieszkańców Krakowa. Happening będzie działaniem skierowanym do przypadkowego odbiorcy (mieszkańca miasta, turysty).

12 października
16.00-18.00
Spacer z poetą. Twórcze i inspirujące spacer zakończony powstaniem wiersza młodych twórców.
19.00-19.30
Happening poetycki na ulicy Radziwiłłowskiej między rodzinną kamienicą Wisławy Szymborskiej nr 29 a siedzibą Fundacji w kamienicy nr 23 (performans o charakterze niespodzianki).
19.45
Poetycki Hyde Park w salonie przy Radziwiłłowskiej 23/8 (spotkanie słowa z muzyką, młodego twórcy z twórcą doświadczonym)

Projekt realizowany w ramach marki Krakowskie Noce – Noc Poezji