Lekcje kultury bocheńskiej – weekend z zabytkami 2017

Patronat honorowy Starosty Bocheńskiego

Projekt edukacyjny promujący kulturę regionu, wspierający integrację, a jednocześnie związany z kultywowaniem tradycji lokalnej adresowany głównie do dorosłych, w tym nauczycieli.

Cele projektu:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy kulturowej i świadomości na temat dziedzictwa kulturowego Bocheńszczyzny wśród uczestników projektu – osób, które działają w swoich środowiskach na rzecz kultury, mogą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenia w swoich środowiskach.
  2. Kształtowanie postaw otwartych kulturowo i budowanie wspólnoty lokalnej poprzez udział w działaniach projektowych, które sprzyjają integracji.
  3. Promocja dziedzictwa kulturowego Bocheńszczyzny i kultywowanie tradycji lokalnej poprzez udział w objeździe kulturowym i warsztatach.

Zaplanowane na wrześniową sobotę (2.09.2017) wydarzenie kulturalne składa się z kilku części:

  • zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej w Kopalni Soli BOCHNIA
  • wycieczka objazdowa z przewodnikiem: NOWY WIŚNICZ (Zamek warowny Kmitów i Lubomirskich), cmentarze I wojny, architektura drewniana – kościół w SOBOLOWIE, ekomuzeum
  • warsztaty historyczno-kulinarne i tradycyjnego rękodzieła artystycznego zorganizowane w Plenerowym Ośrodku Edukacyjnym „Frankówka Mała” w Cichawce
  • poczęstunek regionalny.

Zajęcia dla uczestników mają na celu nowatorskie zaprezentowanie oferty kulturalnej regionu, a także stworzenie miłej atmosfery i wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z rekreacją, wypoczynkiem i dobrą zabawą. Warsztaty rękodzielnicze prezentujące dziedzictwo tradycji lokalnej przyczynią się do jej popularyzacji i pozwolą na aktywne i przyjazne poznawanie się. Uczestnicy otrzymają także okolicznościowy biuletyn projektowy promujący kulturę Bocheńszczyzny i jej poznawanie. Projektowi będzie towarzyszyć publikacja elektroniczna.
Zapraszamy do lektury materiałów projektowych!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Bocheńskiego

 Bochnia-xs

Lekcje w bocheńskim plenerze

Lekcje kutury bocheńskiej – Biuletyn