Projekt Fundacji „Zawsze Warto”
w partnerstwie z Kołem Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

w ramach

zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r.
pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

bojowe

BOJOWE SZLAKI MAŁOPOLSKI to cykl aktywności uczniów i studentów przybliżających ważne wydarzenia i miejsca związane z I i II wojną na terenie Małopolski. Wspólne działania mają sprzyjać rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich oraz ukierunkowywać zainteresowania.

W projekcie aktywny udział biorą uczniowie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa w Krakowie oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – członkowie Koła Naukowego Historyków Studentów.

 

Cele projektu:

I. Poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów/studentów w zakresie świadomego i twórczego inspirowania się kulturą Małopolski, w tym historią I i II wojny poprzez uczestnictwo w spotkaniach wykładowo-warsztatowych, grze miejskiej oraz objeździe kulturowym.

II. Podniesienie kompetencji kulturowych i społecznych, potencjału intelektualnego uczniów/studentów, zmiana postawy wobec historii i przestrzeni kulturowej; wzmocnienie postaw twórczych.

III. Wskazywanie młodzieży pozytywnych przykładów interdyscyplinarnych, twórczych działań i promocja uczestnictwa w kulturze poprzez udział w projekcie i poprzez lekturę materiałów elektronicznych projektu.

Sposób realizacji zadania:

  1. Wykłady (3) oraz prezentacje członków Koła Naukowego Historyków studentów UJ dla licealistów oraz studentów. Spotkania w Krakowie, relacje publikowane na portalach organizatorów.
  2. Warsztaty (3) dla uczniów prowadzone przez studentów.
  3. Spotkania (2) wspólne inspirujące do realizacji wspólnych projektów tematycznych.
  4. Gra miejska tematyczna w Krakowie.
  5. Warsztaty (jednodniowe) wyjazdowe wspólne dla uczniów i studentów w okolice Gorlic – wspólne projekty konkursowe.
  6. Seminarium: studencko-uczniowskie połączone z konkursem – prezentacje wyników pracy grupowej, fotoreportaż z wyjazdu

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UMWM

Bojowe szlaki Małopolski też za nami