• Budowa społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka, za otaczającą nas wokół naturę i środowisko, w którym żyjemy
  • Wspieranie wszelkich form edukacji i aktywności, które służą ogólnemu dobru
  • Promocja działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową prowadząc do wzajemnego zrozumienia i otwartości na dialog i porozumienie