poeci-logo

Jesień ma poezję sama w sobie, a przypominać piękne myśli i słowa zawsze warto…
Fundacja „Zawsze Warto” pragnie zaprosić dzieci, młodzież i dorosłych – nauczycieli, bibliotekarzy – do świętowania obecności wśród nas poetów i poezji. Pierwsza edycja projektu odbyła się 8 października 2015 roku, a ponieważ było do dobre doświadczenie – zapraszamy rokrocznie do kolejnych spotkań z poezją.

Kraków jest od 2013 roku Miastem Literatury UNESCO, tutaj mieszkają i tworzą poeci – znani i mniej znani. W Krakowie i Małopolsce powstało wiele utworów, także poetyckich, które znajdujemy m.in. w podręcznikach szkolnych. Celem głównym projektu Jesienne Święto Poetów jest uwrażliwianie na słowo poetyckie i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt nasz zbiega się corocznie z Krakowską Nocą Poezji, do której staramy się i my dołożyć swoją „poetycką cegiełkę”.

Zaplanujmy zatem choćby małe wydarzenie kulturalne, które wyzwoli w nas wrażliwość na człowieka i świat, na słowo…

Oto propozycje obchodów Jesiennego Święta Poetów:

  • czytanie/recytacja wierszy w klasach, bibliotekach/ spotkanie z autorem, wywiad
  • mini audycja nadana przez radiowęzeł
  • wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej poświęconego poezji
  • lekcja dotycząca poezji; szczególnie zachęcamy do promowania twórczości poetów związanych z Krakowem i Małopolską
  • portfolia, prezentacje multimedialne lub inne ciekawe formy przedstawiania sylwetek poetów
  • szkolny wieczór poetycki (przy świecach i muzyce)
  • promowanie poezji tworzonej przez uczniów (mini spotkanie autorskie, publikacja wierszy w gazetce szkolnej, wydanie tomiku poezji uczniów)
  • konkursy szkolne, klasowe na wiersz o…/parafrazę/przekład intersemiotyczny
  • happening klasowy, szkolny inspirowany wierszem lub promujący czytanie poezji
  • inne działania na terenie szkoły lub biblioteki mające na celu poznawanie i promowanie lokalnej kultury, zachęcanie do czytania poezji.

Dokładnie 9 października tego roku, w dniu krakowskiej Nocy Poezji, mija 15 lat od śmierci Marka Grechuty, piosenkarza, poety, malarza, wciąż żywego swoją muzyką i tekstami w naszych sercach.
Poświęćmy tegoroczne szkolne święto właśnie twórczości Marka Grechuty.
Niech to będzie również nasz wspólny wkład w to szczególne Święto!

Z radością zamieścimy na naszej stronie nadesłane relacje – wystarczy przesłać link do notki lub fotoreportażu zamieszczonego na stronie szkoły czy biblioteki. Najciekawsze wydarzenia wyeksponujemy i nagrodzimy.

Niechaj początek października będzie w Krakowie i Małopolsce prawdziwym świętem poetów i poezji!