Partner – Koordynator wojewódzki 2019:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

LO-strzyzow

Patronat:
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty

Sponsor:
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Adres Podkarpackiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów