Partner – Koordynator wojewódzki 2021:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

LO-strzyzow

Patronat:
Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Sponsor:
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Adres Podkarpackiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie posiada bogatą, ponadstuletnią tradycję (szkoła powstała w roku 1912), ale kształci swoich uczniów na miarę współczesnych czasów. Mimo iż jest szkołą środowiskową, rekrutującą przede wszystkim uczniów z powiatu strzyżowskiego, zajmuje ważne miejsce na wojewódzkiej mapie edukacyjnej. Uczniowie strzyżowskiego liceum osiągają bowiem znaczące sukcesy zarówno w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistycznych, co potwierdzają wyniki egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych (np. w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie LO w Strzyżowie zdobyli tytuły laureata i finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz finalisty Olimpiady Filozoficznej). Strzyżowskie liceum postrzegane jest w środowisku lokalnym jako szkoła przyjazna młodzieży, w której każdy czuje się dostrzeżony i doceniony, a nauka, oparta na świadomości celów, przynosi radość i satysfakcję z poznawania tego, co dotychczas nieodkryte.