Partner – Koordynator wojewódzki 2021:
Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

LO-Opole3

Patronat:
Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola

Sponsor:
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Adres Opolskiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
ul. Stanisława Dubois 28, 45-070 Opole

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu istnieje od 1945 roku. Od 1992 roku należy do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych, zrzeszającego najlepsze licea z całej Polski, współpracuje ze Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych. Dowodem tego są dokonania uczniów i nauczycieli oraz koncepcje pracy z uczniem zdolnym. Dzięki temu szkoła od wielu lat znajduje się w czołówce w ogólnopolskich rankingach najlepszych liceów
w kraju, jesteśmy najlepszym liceum na Opolszczyźnie. Klasy ósme, tzw. „0”, stały się zalążkiem Publicznego Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi, które działało od 2002 r.

Szkoła może pochwalić się wieloma osiągnięciami, m.in.: laurami olimpijskimi w dziedzinie chemii, biologii, matematyki, przedmiotów humanistycznych oraz języka angielskiego. Wielu absolwentów to stypendyści Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. Uczniowie uczestniczą w ramach klas patronackich w wykładach i zajęciach na UO i PO. Szkoła organizuje wiele konferencji i sesji popularno-naukowych, goszcząc znane osobistości i profesorów. Wkrótce będziemy realizować program matury międzynarodowej International Baccalaureate.

Wielką wagę przykładamy do pielęgnowania pięknej polszczyzny, rozwijania sprawności językowej oraz poprawnej pisowni, wzbudzania refleksji nad rolą wartości w życiu młodego człowieka, kształtowania postaw patriotycznych, stąd nasze uczestniczenie w Dyktandzie Niepodległościowym.
Opolska „Trójka” to szczególna szkoła z wielu powodów: młodzieży, nauczycieli oraz niepowtarzalnej atmosfery panującej w jej murach od wielu lat.