Partner – Koordynator wojewódzki 2021:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni

LO-Gdynia

Patronat:
Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Sławomir Rybicki – Senator RP

Sponsor:
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Adres Pomorskiej Komisji Konkursowej:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
ul. Wolności 22B, 81-327 Gdynia

Na edukacyjnej mapie Gdyni od 89 lat swoje miejsce ma II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza.
Jako szkoła łączymy tradycję z nowoczesnością tworząc w ten sposób miejsce przyjazne i innowacyjne. Młodzi mieszkańcy naszego miasta mogą się tutaj kształcić, rozwijać pasje, tworzyć projekty i podejmować różne inicjatywy społeczne.
Aktywność i zaangażowanie od lat charakteryzuje uczniów II LO, którzy biorą udział, miedzy innymi, w wymianie ze Szwecją, Niemcami i Ukrainą, w Międzynarodowych Zawodach Prawniczych International Moot Court, które w styczniu 2020 roku odbyły się w Gdyni i które organizowaliśmy wspólnie z różnymi instytucjami Trójmiasta. Konkursy, projekty, zawody i różne inicjatywy tworzą bardzo dynamiczną, szkolną codzienność naszych uczniów.
Z nową energią przystąpimy w roku szkolnym 2020/21 do kolejnego przedsięwzięcia, jakim jest VIII Edycja Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.
Chcemy w ten nowatorski sposób włączyć się w obchody Święta Niepodległości, wziąć udział w lekcji historii i zwrócić uwagę młodzieży na potrzebę poprawnego posługiwania się językiem polskim.