M JAK MATURA – ZDAJ MATURĘ WEDŁUG PLANU
– kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Cele:

 • prezentacja wymagań i zasad oceniania danego egzaminu maturalnego
 • ćwiczenie doskonalące realizację wymagań egzaminacyjnych
 • przygotowanie indywidualnego planu powtórek i przyswajania materiału.
 • warsztatowa analiza arkuszy egzaminacyjnych

Grupy:

 1. Język polski na ustnym egzaminie.
 2. Język polski pisemny podstawowy/rozszerzony – po trzy stopnie zaawansowania.
 3. Historia – podstawowy/rozszerzony – po trzy stopnie zaawansowania.
 4. WOS – podstawowy/rozszerzony – po trzy stopnie zaawansowania.

Sposób realizacji:

 • cykliczne, profesjonalne warsztaty przedmaturalne przy ul. Radziwiłłowskiej 23/8
 • zajęcia w grupie 3-5 osób
 • pakiet: 12 godzin (6 spotkań) i jedno organizacyjne dla grupy
 • materiały dla uczestników
 • doświadczeni nauczyciele – egzaminatorzy
 • przyjazna, motywujące atmosfera
 • dodatkowe materiały dostępne na platformie modle
 • możliwość kontynuacji zajęć na kolejnym poziomie.

Możliwe także zajęcia indywidualne według zaplanowanego rytmu spotkań i zgodnie z potrzebami indywidualnymi Maturzysty.

Zasady uczestnictwa:

 • Zgłoszenie telefoniczne woli udziału w danym kursie w godzinach od 10.00 do 18.00:
  poniedziałek – środa, tel. 517 726 638
  czwartek- sobota, tel. 661 061 436
 • Akceptacja Regulaminu Akademii Wiedzy KRK
 • Wpłata 390 złotych – dotyczy spotkań grupowych
  na rachunek: Małopolski Bank Spółdzielczy 61 86190006 0010 0201 0012 0001
  z podaniem w tytule imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy kursu oraz przesłanie mailem potwierdzenia dokonania wpłaty.

Terminy zajęć:

 • Język polski: poniedziałek – sobota od 13.00 – 20.00
 • Historia/WOS: poniedziałek, sobota 13.00 – 20.00, wtorek, czwartek od 17.00 – 20.00

Serdecznie zapraszamy maturzystów 2018!