Fundacja „Zawsze Warto” rozpoczyna realizację projektu pn. Malopolskie Talenty – adresowanego do uczniów zdolnych powiatu myślenickiego.Obecnie budujemy kadrę nauczycieli do pracy w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

talenty-300

Funkcjonowanie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych
– powiat myślenicki – II etap edukacyjny
Projekt Fundacji „Zawsze Warto”

Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) to pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych w obszarze kompetencji kluczowych. Realizacja zajęć pozaszkolnych w CWUZ zaplanowano w dwóch lokalizacjach: Lubień i Wiśniowa dla uczniów zdolnych dotychczasowych gimnazjów deklarujących udział w projekcie.

CWUZ realizuje zajęcia dla uczniów zdolnych na podstawie programów zajęć przekazanych przez realizatora projektu koordynacyjnego.

Zajęcia w CWUZ są prowadzone z zakresu kompetencji kluczowych:

PRZEDMIOTOWYCH:

 • język angielski – dwie grupy,
 • nauki matematyczno-przyrodnicze – dwie grupy,
 • przedsiębiorczość – jedna grupa,
 • TIK – jedna grupa

PONADPRZEDMIOTOWYCH:

 • kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się.

CWUZ uwzględnia dwie edycje zajęć dla uczniów:

 • dla I edycji – od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego 2017/2018,
  dotyczy uczniów obecnych klas III i II gimnazjum oraz klasy VII szkoły podstawowej – po 30 godzin przedmiotowych i 20 godzin ponadprzedmiotowych
 • dla II edycji – cały rok szkolny 2018/2019
  dotyczy uczniów obecnych klas II gimnazjum oraz obecnych klas VI i VII szkoły podstawowej – po 60 godzin przedmiotowych i 20 godzin ponadprzedmiotowych

1. CWUZ uruchamia w każdej edycji zajęć 6 grup zajęciowych w powiecie. Liczebność grup – 20 uczniów. Zajęcia będą się odbywać w soboty i będą je prowadzić trenerzy, których zrekrutuje Fundacja.

2. CWUZ gwarantuje zapewnienie niezbędnego zaplecza technicznego do prowadzenia zajęć.

Kadrę CWUZ stanowią nauczyciele, którzy zostaną zrekrutowani przez Fundację „Zawsze Warto” zgodnie z Regulaminem rekrutacji nauczycieli do CWUZ dla II etapu edukacyjnego w powiecie myślenickim, w tym po spełnieniu projektowych kryteriów formalnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu nauczycieli zainteresowanych współpracą!!!

Nauczyciel CWUZ musi spełniać łącznie następujące kryteria:

a) bycie nauczycielem w rozumieniu art. 3 p. 9 Ustawy o systemie oświaty;
b) praca lub zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego;
c) kwalifikacje do nauczania przedmiotu, adekwatnie do zakresu przewidzianych do prowadzenia zajęć w CWUZ, tj: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, informatyka/technologie informacyjno-komunikacyjne; posiadać kwalifikacje do nauczania dowolnego przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego lub być psychologami/ pedagogami zatrudnionymi w szkołach do prowadzenie zajęć ponadprzedmiotowych;
d) ukończeniu bezpłatnego szkolenia (48 godzin) realizowanego w ramach projektu koordynacyjnego.

Rekrutacja kadry do CWUZ, czyli także do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu koordynacyjnego odbywa się poprzez kontakt z Fundacją. Szkolenia dla trenerów CWUZ zaplanowano na listopad i grudzień 2017.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Osoba do kontaktu: p. Marta Janeczek: edu@zawszewarto.pl lub tel. 517 726 638.

Na zgłoszenia czekamy tylko do 27 października

talenty-euro