ADRESACI PROJEKTU

Projekt adresowany jest do osób wieku 50+, w pierwszej do kolejności mieszkańców Śródmieścia Krakowa, ale też innych dzielnic naszego miasta. Wybrane zajęcia mają charakter otwarty (bez wskazań wiekowych) i nie wymagają rezerwacji.

ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Organizatorom zależy na stworzeniu przyjaznej i twórczej atmosfery w Salonie Dobrego Czasu – będzie to oczywiście efekt pracy i starań organizatorów i Gości Salonu.
  2. Spotkania i zajęcia Salonu odbywają się w pięknie wyremontowanej siedzibie Fundacji w Krakowie przy ulicy Radziwiłłowskiej 23 m.8 lub w miejscu podanym w kalendarium Salonu.
  3. Kalendarium zajęć Salonu na dany miesiąc będzie dostępne na stronie internetowej Fundacji „Zawsze Warto” (www.zawszewarto.pl).
  4. Zajęcia Salonu w ofercie podstawowej są bezpłatne, jednak ze względów organizacyjnych proponujemy symboliczną opłatę w kwocie 10 PLN za miesiąc, która pokryje podstawowe koszty. Wpłaty pozwolą organizatorom także adekwatnie przygotować i planować kolejne zajęcia.
  5. Zgłoszone przez uczestników zapotrzebowania na wybrane, dodatkowe aktywności jak np. joga czy wycieczki, wspólne wyjścia do kina, teatru, muzeum mogą być płatne (w cenie biletu grupowego).
  6. Osoby zainteresowane stałym korzystaniem z oferty zajęć Salonu prosimy i wypełnienie KARTY UCZESTNIKA SALONU.